Nettet gjør deg ensom og lei

En grundig undersøkelse gjennomført av Carnegie Mellon University om hvordan vanlige hjemmebrukere reagerer på Internett over tid, konkluderer med at nettet har "potensialet til å gjøre oss sosialt isolerte, ensomme og nedtrykte."

En grundig undersøkelse gjennomført av Carnegie Mellon University om hvordan vanlige hjemmebrukere reagerer på Internett over tid, konkluderer med at nettet har "potensialet til å gjøre oss sosialt isolerte, ensomme og nedtrykte."

Dette er stikk i strid med hva Internettets forkjempere hevder. Jeg har selv ofte argumentert for at nettet primært må betraktes som et middel til å styrke kommunikasjonen mellom mennesker. Det ligger implisitt i en slik holdning at jeg tror at vi ved å bruke Internett, kan få en bredere kontaktflate, og bli lykkeligere og mindre ensomme.

Undersøkelsen det dreier seg om, tilhører et prosjekt kalt HomeNet. Se lenkene til både prosjektets hjemmeside og til Carnegie Mellon University i høyre marg. Fra prosjektets hjemmeside går det en peker til utkastet til en 20 siders artikkel om undersøkelsen, som skal trykkes i septemberutgaven av The American Psychologist, månedstidsskriftet til den amerikanske psykologiforeningen (American Psychological Association.)

Over et hundretalls husholdninger i Pittsburg, altså lokalområdet til Carnegie Mellon, deltar. Eneste kompensasjon er at HomeNet sørger datautstyr og opplæring i bruk av PC og Internett, og subsidierer tilgang til nettet. Motytelsen fra husholdningene er å fylle ut lange og detaljerte skjemaer om erfaringer, samt forsyne prosjektet med detaljerte logger over alt som gjøres på nettet. Loggene er generert av universitetets egenutviklete programvare.

HomeNet har et budsjett på halvannen millioner dollar. Blant bidragsyterne er Intel, Hewlett Packard, AT&T Research og Apple Computer.

Kulturelt og inntektsmessig skal husholdningene representere et tverrsnitt av det amerikanske samfunnet, skjønt forskerne, med sine strenge egenkrav, karakteriserer tverrsnittet som ikke fullt ut representativt. Det er for lite til det. En annen grunn er signifikante forskjeller mellom det utvalget som deltok i forstudiet til undersøkelsen, og de som fullførte. De som fullførte hadde nesten 20 prosent høyere inntekt i husholdningen, et større innslag av voksne (74 prosent mot 55 prosent) og mindre grad av ensomhet (målt etter en metode jeg ikke kan gjengi her, men som går fram av artikkelen i psykologitidsskriftet).

Det er likevel ingen grunn til å tvile på at prosjektet - med alle sine detaljerte data og med et forskerteam som er anerkjent dyktig, gir et enestående bilde over vanlige folks hjemmebruk av Internett. Prosjektet startet i 1995 og har gitt flere interessante rapporter om emner som Internett og bruk av pornografi, hjemmebruk av Internett over tid, kommunikasjon kontra informasjon i bruken av Internett, og den nyeste som altså heter "Internettets paradoks: En sosial teknologi som reduserer sosial deltakelse og psykologisk velvære?".

Undersøkelsens konklusjon er krystallklar: Hjemmebrukere som tilbringer bare noen få timer online i uka erfarer mer nedtrykthet og ensomhet enn om de hadde brukt Internettet mer sjeldent. Virkningen er ikke tilfeldig. Forskerne mener å ha etablert et direkte årsak-virkning-forhold. De har også sjekket at depressive og ensomme mennesker ikke i utgangspunktet er mer tilbøyelige til å bruke Internettet enn andre.

Forskerne uttrykker selv sin overraskelse. De hadde ventet stikk motsatt effekt. Prosjektleder Robert Kraut sa rett ut til avisene at han var "sjokkert". Til New York Times understreket han:

- Vi snakker ikke om ekstreme forhold. Dette var normale voksne og deres familier, og i gjennomsnitt gikk ting verre for dem som brukte Internett mest.

Tida brukt online gikk mer til kommunikasjon - utveksling av e-post og deltakelse i "chat" - enn til sanking av informasjon. Men tida online gikk ut over samværet med familie og venner. Nærkontakt ble erstattet av fjernkontakt over virtuelle kanaler der kommunikasjonen nødvendigvis blir mindre personlig fordi man aldri risikerer å bli røpet av stemme eller kroppsspråk. Forskerne mener at overflatisk kontakt på bekostning av nærkontakt utløser en følelse av at man ikke lenger har de samme gode forholdene til andre mennesker, og følgelig preges mer av ensomhet og nedtrykthet.

I undersøkelsen understrekes det at denne negative virkningen av Internett-bruk i hjemmet ikke må betraktes som uunngåelig. Forskerne foreslår å legge mer vekt på Internett som utfyllende kontaktverktøy i nærområdet, i stedet for å la elektronisk formidlet samband over store avstander erstatte samværet med de nærmeste.

Med andre ord: Sitt ikke hjemme og utveksle e-post med Kuala Lumpur i stedet for å kysse din ektefelle eller leke med barna. Og bruk gjerne Internett til å avtale fottur med kameraten - men glem ikke at fotturen er det viktigste.

Til toppen