Nettet påvirker fjernsynsvaner

Nettbrukere ser på andre fjernsynsprogrammer enn andre tv-tittere, viser en ny amerikansk undersøkelse.

Nettbrukere ser på andre fjernsynsprogrammer enn andre tv-tittere, viser en ny amerikansk undersøkelse.

Undersøkelsen, som selskapet Inteco Corp har gjennomført med nettbrukere fra hele USA, viser at nettbrukere ser mer på musikkvideoer og mindre på såpeoperaer enn andre fjernsynsseere.

Ifølge undersøkelsen brukte nettbrukerne 21 prosent mer av tiden enn andre på musikkvideoer. Nettbrukerne ser også mer på komedier, dokumentarer, sport og familieprogrammer enn andre.

Derimot ser nettbrukere mindre på spørreprogrammer, dramaserier og nyhetsmagasiner. Spesielt var tallet lavt for nyhetsmagasiner, der nettbrukerne brukte 38 prosent mindre tid på slike programmer.

Til toppen