Nettets trendsetter

Når vi jobber i en bransje som forandrer seg fortere enn det norske vårværet, er det godt å ha noen bokmerker som først og fremst brukes til å "følge med". Til dette formålet er det én site som står i særklasse på verdensbasis, skriver HjemmeNetts Nina Furu.

Når vi jobber i en bransje som forandrer seg fortere enn det norske vårværet, er det godt å ha noen bokmerker som først og fremst brukes til å "følge med". Til dette formålet er det én site som står i særklasse på verdensbasis, skriver HjemmeNetts Nina Furu.

"

På print har magasinet Wired i løpet av få år gått fra å være et subkultur-medium til å bli kanskje 90-årenes mest anerkjente trendblad. Med sitt fokus på fremtidstendenser, kulturelle og samfunnsmessige konsekvenser av den nye teknologien, har Wired konsekvent brakt til torgs flere nye perspektiver, interessante visjoner og trendforegripende definisjoner enn noen andre. Annet er vel heller ikke å vente med spaltister som Nicholas Negroponte i staben.

Hotwired har likevel langt mer å fare med enn "print på web". Nettversjonen av Wired inngår riktignok som en seksjon i Hotwired, men i tillegg finnes mengder av annen nyttig og interessant informasjon. Webmonkey-seksjonen er kanskje verdens beste oversikt over utviklerverktøy, HTML-koder, grafiske standarder osv, og søkemotoren HotBot burde allerede være kjent for de fleste.

Mest interessant synes jeg likevel det blir på LiveWired og Synapse, som er de trendfokuserte og fremtidsanalyserende delene av tjenesten. Ikke bare "cutting edge", men "bleeding edge", som de sier selv.

Med andre ord: En tjeneste som nesten burde være obligatorisk lesning for alle som jobber med web og ny teknologi, eller bare er interesserte i hvordan datamaskinen kommer til å forandre verden. For at den gjør det, er det vel ingen av oss som lenger tviler på.
"

Til toppen