Nettfokus i PC-Systemer

PC-Systemer utvider produktporteføljen med et netthandelsystem og en mobilklient for ekstern aksess av Rubicon-produktene.

PC-Systemer utvider produktporteføljen med et netthandelsystem og en mobilklient for ekstern aksess av Rubicon-produktene.

PC-Systemer utvider markedet for sine Rubicon-produkter med å introdusere et eget handelsystem for Internett og en klient for aksessering av informasjon fra Rubicon-databasene. De nye produktene er i likhet med Rubicon Sales Office i stor grad basert på resultater fra Eidsvoll-prosjektet, men er altså beregnet å jobbe sammen med selskapets Rubicon-løsninger.

Mobilklienten er utviklet i samarbeid med NetCom, og er beregnet for håndholdte PDA-er ('personlig digital assistent') med mobilkommunikasjon. Samarbeidet med NetCom er etter det digi.no får opplyst begrenset til selve utviklingen av produktet. Klientene vil naturligvis også kunne fungere i Telenor Mobils nett. PC-Systemer vil også ha ansvaret for salg og distribusjon av den nye programvaren.

Til toppen