Nettgiganter i felles front i diktaturer

Google, Microsoft og Yahoo samarbeider om kjøreregler i land med pågående nettsensur.

Nettgiganter i felles front i diktaturer

Google, Microsoft og Yahoo samarbeider om kjøreregler i land med pågående nettsensur.

Særlig Yahoo, men også til en viss grad Microsoft og Google, har kommet under kritikk i sitt hjemland USA for måten de forholder seg til repressive lands krav om nettsensur og oppsporing av opposisjonelle. 20. mai i år måtte de forklare seg under en egen høring i kongressen.

To av de ledende senatorene i høringen, demokrat Richard Durbin fra Illinois og republikaner Tom Coburn fra Oklahoma, publiserte i går brev de nettopp hadde mottatt fra hver av Google, Microsoft og Yahoo. Der beskrives, i ganske likelydende og vage vendinger, arbeidet som hittil er gjort for å utarbeide et felles sett med retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til stater med systematisk nettsensur og overgrep mot opposisjonelle.

De tre skriver at samarbeider seg i mellom og med andre interesserte parter – menneskerettsorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner, selskaper, sosialt engasjerte investorer, akademikere med videre – og at man har blitt enige om kjernen i et felles initiativ. Ikke alle deltakerne er amerikanske: De europeiske teleselskapene Vodafone og France Telecom er også med.

Initiativets kjerne er likt beskrevet i de tre brevene, og formuleres slik:

  • Prinsipper om talefrihet og personvern for å veilede aktørene i hvordan de skal bidra til å verne om og fremme disse rettighetene. Disse prinsippene skal formuleres slik at de også forplikter aktørene til åpenhet om hvordan de praktiseres.
  • Retningslinjer og handlemåter for hvordan prinsippene skal implementeres i praksis.
  • Et rammeverk for hvordan hver aktør skal holdes ansvarlig i forhold til prinsippene, gjennom et system for kontinuerlig og uavhengig vurdering.

Nærmere detaljer er ikke oppgitt. Utkastene som utdyper de tre punktene gjennomgås nå, og det presiseres at partene ennå ikke har tatt noen formelt forpliktende beslutning om å slutte opp om sluttdokumentet.

Når dokumentet er klart, en gang «seinere i år», vil det bli kunngjort detaljer og planer, og hvem som blir medlemmer i initiativet. Det er åpent for andre bedrifter og organisasjoner å slutte seg til. Det uttrykkes håp om at initiativet kan etter hvert utvikle seg til å bli en internasjonal standard for selskapers oppførsel.

Senator Durbin mener nettgigantene ikke bør vente med å holde seg til de kommende prinsippene, men straks – det vil si før og under OL – gjøre «alt de kan for å motstå sensur og fremme personvern og ytringsfrihet», går det fram av en pressemelding han sendte ut samtidig som de tre brevene ble publisert.

    Les også:

Til toppen