Netthandel for 350 mrd. kr. i USA

Salget på internett i USA overgikk 50 milliarder dollar, eller cirka 350 milliarder norske kroner, i 2003. Det er en økning på 26 prosent fra året før. Det viser tall som omfatter detaljhandelen på nettet, utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet.

Netthandelen utgjør fotsatt bare 1,6 prosent av det totale salget i den amerikanske detaljhandelen, som totalt utgjør hele 3500 milliarder dollar.

Nettsalget øker raskere enn den "vanlige" detaljhandelen. Det er særlig i perioden før jul og andre ferier som sørger for den kraftige økningen.

Undersøkelsen er basert på 11 000 personer i USA, men inkluderer ikke nettsalg av reiser, finansielle tjenester og billetter. Med disse medregnet er nettsalget på nesten det dobbelte, 100 milliarder dollar i 2003, skriver idg.se.

Til toppen