Nettinformasjon kan trigge terrorister

NSM frykter at sensitiv informasjon fra norske virksomheter på nett kan misbrukes av terrorister.

NSM frykter at sensitiv informasjon fra norske virksomheter på nett kan misbrukes av terrorister.

I en fersk rapport fra kontrollorganet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) – Internett og informasjonssikkerhet – uttrykkes bekymring over at norske virksomheter legger ut sensitiv informasjon på nettet. NSM frykter at informasjonen kan brukes av terrorister for senere angrep mot Norge.

    Les også:

Innhenting, systematisering og analyse av informasjon er en kjerneaktivitet for eksempelvis al-Qaida.

Dette fremgår av beslaglagte al-Qaida dokumenter hvor det fremheves at enhver organisasjon som ønsker å delta i en global jihad må samle så mye informasjon som mulig om fienden. Al-Qaida bruker både fordekte midler og åpne kilder for å hente informasjon.

Det synes å være liten tvil om at mange terrorhandlinger er godt planlagt og basert på langvarig og systematisk informasjonsinnhenting, primært fra åpne kilder. På en internettside drevet av «al-Qaida på den arabiske halvøya» ble leserne bedt om å fremskaffe informasjon om økonomiske og militære mål i USA.

I mange sammenhenger kan det se ut som om mange virksomheter blir for ivrige når informasjon skal legges ut på Internett. NSM-rapporten stiller spørsmål om virksomhetene av sikkerhetshensyn er tjent med at så mye informasjon legges ut.

Rapporten nevner at det blant annet er lagt ut detaljerte tegninger av Snøhvit i Barentshavet som skal bygges ut med undervanns produksjonsanlegg, rørledninger til land og gassbehandlingsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

Tegningen viser hvor gassrørene ligger, rørenes dimensjon, plasseringen av kontrollsenter, strømaggregat og kjemisk lager.

I NSM-rapporten framgår det at slik eksponering kan være ytterst nyttig i en eventuell planlegging av sabotasje eller terroranslag.

Det er spesielt informasjon om olje- og gassektoren, kraft- og vannforsyning, samferdsel og finanssektoren som er av sensitiv informasjon. Alt av kart, beredskapsplaner, tegninger og sikkerhetsprosedyrer kan misbrukes.

Informasjon på Internett kan også misbrukes av kriminelle miljøer som driver innhenting av informasjon i forkant av sine anslag. Våpentyveriene på Jørstadmoen og Nokas-ranet i Stavanger i 2004 er eksempler på dette, ifølge rapporten.

Til toppen