Nettkort kan redusere feilmedisinering

Et elektroniske legemiddelkort kan hindre alvorlig feilmedisinering, men først må lovverket endres.

Et elektroniske legemiddelkort kan hindre alvorlig feilmedisinering, men først må lovverket endres.

Fastleger, sykehusleger eller private spesialister opererer alle med egne elektroniske medisinkort over «sine» pasienter. De har ikke tilgang til å se hva andre leger har foreskrevet tidligere til en og samme pasient.

På Tromsø Telemedicine og eHealth Conference som akkurat er avviklet I Tromsø, presenterte Eli Larsen fra Nasjonalt senter (NST) for telemedisin et utviklingsprosjekt i Tromsø og Trondheim som skal forenkle og kvalitetssikre medisinering av pasienter.

Prosjektene ser på mulighetene for å ta i bruk nettbaserte legemiddelkort i norsk helsevesen som kan gi mindre feilmedisinering og bedre ressursbruk i helsevesenet.

Legemiddelkortet er altså ikke et fysisk kort, men informasjon som er tilgjengelig via nettet. Systemet vil være oppdatert til enhver tid og informasjonen skal være tilgjengelig for alle med tilgangsrettigheter uansett tjenestenivå.

Men den største utfordringen i Norge er lovverket som sier at det ikke er lov å utveksle pasientinformasjon mellom institusjonene. For at det nettbaserte legemiddelkortet skal komme i rutinedrift, må lovene endres.

- Begge prosjektene er nå klar for testing. Vi håper å få med flere hundre pasienter i testperioden, og regner med at resultatene vil foreligge i løpet av et par år, avslutter Eli Larsen.

Det er i dag mange eldre og syke med sammensatte diagnoser og behov for flere typer medisiner. Ofte foreskrives medisinene også av forskjellige leger ved ulike institusjoner.

Hjemmetjenesten har ansvar for utdeling av medisinene til brukerne i kommuner. Brukerne er ofte forvirret over all medisinen de mottar.

- Hjemmetjenesten tilbringer dessuten mye tid i telefonen for å kvalitetssikre informasjon og dobbeltsjekke resepter. Legene er stadig opptatt, og vanskelig å få tak i. Hjemmetjenesten driver ofte med detektivarbeid for å finne ut av de nye reseptene, forklarer Eli Larsen.

Ifølge prosjektlederen vil dette endre seg allerede om få år hvis man tar i bruk nettbaserte legemiddelkort.

Legene vil fortsatt ha sine egne elektroniske legemiddelkort, men forskjellen fra i dag, er at de vil dele kritisk informasjon med andre institusjoner. Et nettbasert legemiddelkort er tenkt som et system hvor informasjon om pasienters medikamentbruk lagres på en sikker måte i helsenettet.

Det nettbasert legemiddelkortet vil også forenkle hverdagen både til leger, hjemmetjenesten og brukerne. Legene kan se hva andre kolleger har foreskrevet av medisiner til en pasient. Hjemmetjenesten får denne kritiske informasjonen, samtidig som de får en begrunnelse for hvorfor medisinen er foreskrevet. Hjemmetjenesten får beskjed med en gang det gjøres endringer i reseptene, og kan bestille nye resepter i det nye systemet.

Til toppen