Nettleksikon kan koste staten 27 millioner i året

Kulturdepartementet ønsker en digital kunnskapsbase, og Kunnskapsforlaget trenger penger dersom de skal opprettholde sitt store norske leksikon på nett. Nå har forlaget levert inn sitt forslag. Her er det:

Kulturdepartementet ønsker en digital kunnskapsbase, og Kunnskapsforlaget trenger penger dersom de skal opprettholde sitt store norske leksikon på nett. Nå har forlaget levert inn sitt forslag. Her er det:

Kunnskapsforlaget har slitt tungt de siste par årene. Salg av leksikon i bokform har gått tregt og utvikling av store norske leksikon på nett betyr enorme kostnader.
I dag leverer Kunnskapsforlaget et omfattende anbud for den nasjonale, digitale kunnskapsbasen til Kulturdepartementet.

Kunnskapsbasen er ment å skulle gjøres tilgjengelig for skoleelever, studenter og lærere, samt gjennom folkebibliotekene.

Tilbudet bygger på Kunnskapsforlagets nett-tjeneste storenorskeleksikon.no.

Forlagets anbud har en årlig driftskostnad på 18,5 millioner kroner. I tillegg kommer investeringer på til sammen 15,8 millioner kroner i prøveperiodens to år. Avskrivning av investeringene over to år gir en total årlig kostnad på 27,3 millioner kroner.

- Den nasjonale kunnskapsbasen vil være en unik veileder og kilde i informasjonssamfunnet. I Norge vil vi med denne satsingen kunne videreføre vår kunnskapstradisjon inn i en digital framtid. Gjennom vårt anbud får store brukergrupper straks tilgang til Norges største kunnskapsbase, digitalt framført med en lett tilgjengelig brukerteknologi som vil gjøre kunnskapsbasen til et svært anvendelig hjelpemiddel, sier Kunnskapsforlagets styreleder Kristenn Einarsson i en pressemelding.

Kunnskapsforlaget møter de omfattende kravene og forventningene til et nasjonalt nettleksikon ved å legge vekt på samarbeid med store, nasjonale innholdsformidlere som NRK, Nasjonalbiblioteket og Statens Kartverk.

Forlaget opplyser at kunnskapsbasen vil gi bred nynorskdekning, med 25 prosent av innholdet på nynorsk innen 2005, og sidestilling av målformene når det gjelder søking og brukergrensesnitt. Basen vil bli utbygd med nytt stoff om samiske forhold og det regionale Norge. Ved en kraftig utvidelse av kunnskapsbasens multimediale innhold dekkes nye generasjoners behov, samtidig som man dokumenterer 100 års kulturarv.

Kunnskapsforlagets opplegg for en nasjonal kunnskapsbase vil gi tilgang til en integrert løsning som i løpet av prøveperioden vil inneholde:

  • 150.000 artikler
  • 700.000 unike søkeord - og uendelige søkemuligheter
  • 5.000 aktuelle og historiske lyd- og videokutt
  • 30. 000 illustrerte artikler, dvs. med tillegg av bilder, film, lyd, interaktiviteter eller animasjoner
  • 25.000 eksterne kvalitetssikrede lenker til andre nettsteder
  • Et integrert Norgesatlas med direkte søkemuligheter, samt 400 øvrige kart.

Til toppen