Nettleserduell: Opera vs. Netscape vs. Explorer

Eirik Rossen dumper den ene av sine tre nettlesere Explorer, Netscape og Opera, men hvilken av dem var det som mistet hans gunst?

Eirik Rossen dumper den ene av sine tre nettlesere Explorer, Netscape og Opera, men hvilken av dem var det som mistet hans gunst?

Ingen ville drømme om å stole på en verktøykasse med bare én skrutrekker. Det finnes heller ingen enkelt nettleser som er best til. Det siste halve året har jeg daglig brukt minst to av de tre mest aktuelle nettleserne for Windows. Utvalget har variert. Men de to siste ukene har jeg kommet fram til hvilke to jeg vil beholde i min verktøykasse. Den siste skal ut.

"Stjernetrekkeren" er norske Opera. Den passer til de aller fleste nettstedene. Den er raskest. Den er alene om å kunne styre vinduene sine, slik at du kan bytte til Opera og inne i Opera velge det vinduet som er hensiktsmessig i øyeblikket. Jeg har gjort det slik at Opera ved oppstart automatisk åpner i hvert sitt vindu de fem nettstedene jeg trenger mest. Trenger jeg flere vinduer, er det akkurat som i Word og alle de andre applikasjonene som kan ha mange vinduer åpne samtidig. Dette er langt enklere enn å følge med på ørten instanser av Internet Explorer eller Netscape Navigator hver gang jeg trykker Alt-Tab for å veksle mellom applikasjoner.

Opera har justerbare funksjoner til sin cache (mellomlager). Når du vil tilbake til den forrige siden du var innom, laster konkurrentene hele siden på nytt fra nettstedet. Opera lar deg velge mellom ny nedlasting eller innhenting fra mellomlageret. Det siste går langt raskere. Det krever selvsagt litt oppmerksomhet: Du må selv trykke Ctrl-R for å sikre deg eventuelle oppdateringer.

Klipp-og-lim fra Opera er enkelt og effektivt, fordi denne funksjonen bare tar med seg råtekst. Teksten du limer inn i tekstbehandleren inneholder bare de harde linjeskiftene fra originalen. Limer du inn fra Netscape, oversettes alle linjeslutt fra midt i avsnittet til harde linjeskift, og det oppstår ofte ekstra ordmellomrom på begynnelsen av linjene.

Trenger du å lagre en hel webside, med bilder og det hele, er Opera alene om å ha dette som et eget valg på filmenyen. Netscape kan gjøre det ved en omvei: Du må velge "Edit Page" eller "Edit Frame" fra filmenyen og lagre fra det nye vinduet med Composer. Fra Internett Explorer er det helt umulig.

Ulempen med stjernetrekkeren er at den ikke passer til alle nettsteder. Vår egen digi.no er et eksempel: Opera feiltolker spesielle tillempninger beregnet på de to mest utbredte nettleserne. Resultatet er blant annet svært overdrevne linjeavstander og ufyselig layout. Andre tilfeller er verre. Opera har ofte problemer med interaktive nettsteder. Ofte nytter det ikke å fylle ut skjemaer. Og det er umulig å nytte betalingstjenesten til Sparebanken NOR. Et annet problem er knyttet til klipp-og-lim. Kopierer du tabeller i Opera, kommer hver celle på en ny linje, uansett hvilken tekstbehandler eller regneark du limer inn i. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å lime inn tekst med originalens formatering og integrerte linker, noe Opera ikke fikser overhode.

Både Microsoft og Netscape håndterer interaktive nettsteder fullt ut tilfredsstillende. Forskjellen ligger i at Microsoft er langt bedre integrert med sin egen tekstbehandler og regneark enn Netscape. Dette påvirker spesielt klipp-og-lim.

Ofte er det interessant å kopiere en tabell fra et nettsted til et regneark, og regne videre på opplysningene der. Fra Netscape og Opera blir dette bare rot. Fra Internet Explorer til Excel eller Word, går dette uten videre. Ved vanlig kopiering av tekst fra Internet Explorer til Word bevares både formatering og linker. Vil du unngå dette, er løsningen å velge "lim inn utvalg" med alternativet "uformatert tekst". Da får du det som er standard fra Opera. Som nevnt ovenfor kommer Netscape verst ut. Formatering og linker går tapt, og du belemres med ekstra harde linjeskift og ordmellomrom.

Hvis du foretrekker Corels WordPerfect 8 framfor Microsofts Office-suite, er også Internet Explorer og Opera best i forhold til klipp-og-lim. Når Corel velger Netscape som standard nettleser, er årsaken politisk, ikke at integreringen blir bedre. Erfaringen min er at kopiering av vanlig tekst fungerer best med Opera: Du får ingen ekstra harde linjeskift, og norske tegn håndteres korrekt. Fra Netscape får du de samme problemene med ekstra harde linjeskift og ordmellomrom som mellom Netscape og Word. Fra Internet Explorer slipper du harde linjeskift og ordmellomrom, men det merkelige skjer at norske tegn dobles. Ordet "bør" blir til "bøør". For å unngå dette må du velge "Paste Special" med alternativet "Unformatted Text".

Arbeider du i Corel og har behov for å kopiere tabeller, er Internet Explorer den eneste nettleseren som duger. Tabellene limes fint rett inn i WordPerfect. Skal du overføre dem til regnearket Quattro Pro, må du merkelig nok gå veien om WordPerfect. Fra de to andre nettleserne gjengir WordPerfect tabellene på samme måte som Word: Hver celle får sin egen linje. Er opphavet Netscape, får du dessuten en rekke ekstra ordmellomrom på alle cellene unntatt dem ytterst til venstre.

I min verktøykasse beholder jeg Opera og Internet Explorer. Netscape skal ut. Den framstår som den absolutt minst funksjonelle av de tre nettleserne. Med sine ulike egenskaper fyller derimot Internet Explorer og Opera hverandre ut. Begge trengs for å møte hverdagen på nettet.

Til toppen