"Nettmålere" i definisjonskrig

- For de som har fulgt med i timen, har man skjønt at oppslag er det primære, sier statistikkutvalgets Lasse Gimnes, som respons på Arne H. Krumsviks bekymring for at norsk statistikk ikke vil bli sammenliknbar med andre lands tall.

- For de som har fulgt med i timen, har man skjønt at oppslag er det primære, sier statistikkutvalgets Lasse Gimnes, som respons på Arne H. Krumsviks bekymring for at norsk statistikk ikke vil bli sammenliknbar med andre lands tall.

Onsdag i denne uken uttalte Dagbladets nettredaktør Arne H. Krumsvik til digi.no at han er redd for at målingene det norske statistikkutvalget bestemmer seg for, ikke vil bli sammenliknbare med målinger i andre land. Krumsvik skiller mellom sideoppslag, som statistikkgruppen vil satse på, og serverbesøk (eller visits på engelsk) som andre europeiske land bruker som målenhet.

Kommunikasjonsdirektør i Scandinavia Online (SOL), Lasse Gimnes, som også er talsmann for arbeidsgruppen i statistikkutvalget, mener at begge parameterne (sideoppslag og serverbesøk) vil komme fram i de felles målingene. Han tilbakeviser at sideoppslag er et dårlig alternativ.

- For de som har fulgt med i timen, har man skjønt at oppslag er det primære. Systemet vi baserer oss på, betyr at en cookie registrerer antall IP-nummer som er inne på nettjenestene. Spørsmålet er hva det norske markedet vil ha. Dette dreier seg om to forskjellige mål; dekningen og oppslagene. I dag har vi dekket dekningsbegrepet med Web-toppen fra Norsk Gallup, sier Gimnes som konkluderer med at det da er oppslagstallene som må verifiseres i denne omgang.

- Foreløpig ser det ut til at det er oppslagsmålinger som representerer et skrikende behov. Om vi skal vi benytte det i all framtid, kan man ikke spå. Dette er en balansegang mellom informasjon og forvirring. Internettmarkedet har vært forvirret lenge nok blant annet med bruk av ulike definisjoner. Jeg håper vi kan gjøre ting litt mer enkelt, sier Gimnes, som definerer sideoppslag som det samme som oppslag.

- Dette handler om oppslag på nettsteds- og tjenestenivå, og dette er servermålinger. Tallene vil være sammenliknbare med resten av Europa og Norden, men det er først og fremst det norske markedet vi er ute etter å dekke. Jeg tror ikke det er noen konflikt med det Krumsvik sier og det statistikkutvalget kommer til å ende på. Vi er ute etter unike antall brukere og oppslag, og må finne den målingen markedet er ute etter, sier Gimnes.

Han understreker at Web-toppen fra Norsk Gallup teller det unike antall personer, mens servermålinger teller unike oppslag på en tjeneste.

- Oppslag er stort sett likt i alle land. Målingene kommer til å bli stort sett like i de ulike land, men med noen variasjoner. Ser man på TV-målingene, er de stort sett like, men med avarter. Det samme vil gjelde i Internett-verdenen; definisjonene vil likne på hverandre, men ikke nødvendigvis være identiske, sier Gimnes.

Til toppen