Nettmåling tilbake til start

Arbeidet med å få opp felles trafikkmålinger på Internett er satt sterkt tilbake. Feedback får ikke sitt system til å fungere på SOL, og arbeidsgruppen for nettmålinger har stoppet testingen av Netcheck. Nå opprettes et utvalg av teknologer som skal utrede ulike måle-alternativer.

I dag gikk det gikk ut en melding fra arbeidsgruppen for internettmålinger som konkluderer med at de ikke vil være i stand til å nå målsettingen om en innstilling innen 1. juni, slik planen opprinnelig var.

Arbeidsgruppen sier at det systemet de hadde gått inn for ikke har klart å håndtere stor trafikk på en tilfredstillende måte. Analyseinstituttet Feedback har gjennom det svenske moderselskapet SIFOs revisjonsssystem Netcheck og den såkalte black-boxen som driver med datainnsamling, ikke greid å takle trafikkmengden til SOL.

Dessuten har det svenske markedet vært en viktig referanse for arbeidsgruppens vurderinger. Problemer med systemet pluss kritikk i nabolandet á la de samme type problemene som finnes i Norge, har gjort at det også i Sverige arbeides med alternativer til Netcheck.

Resultatet av nedturen er at gruppen stopper uttestingen av dagens versjon og setter ned et såkalt "raskt arbeidende utvalg bestående av personer med stor teknologisk innsikt". Utvalget har fått i mandat å kartlegge og utrede de alternativene som nå finnes på markedet, og et nytt plenumsmøte vil bli arrangert 8. juni.

Dette innebærer sannsynligvis at det ikke vil være noe felles målesystem med tilhørende verifisering på plass før tidligst til høsten - muligens nærmere jul.

- Det går ikke helt som planlagt, innrømmer informasjonsdirektør Lasse Gimnes i Scandinavia Online (SOL) som fungerer som sekretær i arbeidsgruppen for internettmålinger.

- Jeg vil ikke kalle det en krise at vi er forsinket i arbeidet. Det som hadde vært krise var om gruppen hadde vært splittet. Jeg har en viss erfaring fra det i av målinger fra andre medier. Men teknologien har absolutt satt en stopper for tempoet. Man er jo ekstra avhengig av teknologien i dette mediet, forklarer Gimnes som sier at også sikkerheten ved måleverktøyet har vært en bekymring for dem med teknologisk kompetanse som har vurdert systemet.

- Undergruppen med teknologisk kompetanse som vi nå har opprettet, blir sentrale i det videre arbeid. Vi har funnet ut at den teknologiske kompetansen er større hos nettselskapene enn hos analyseinstituttene. Det skulle jo egentlig bare mangle.

- Men hvorfor kobler dere teknologene inn først nå, og ikke tidligere i arbeidet?

- Vi har i det siste to månedene hatt med teknologene. De var ikke med i de første månedene med jobbing. Vi ser i ettertid at vi burde hatt med dem fra første stund, sier Gimnes.

- Hvorfor har dere ikke tatt høyde for at disse forsinkelsene kunne inntreffe?

- Hvis Netcheck vist seg å fungere slik som håpet og trodde, ville opplegget vært oppe og stått før 1. juni. Det er klart at vi har møtt på uforutsette problemer, men vi skal ihvertfall ha det på plass i løpet av 1998, fastslår Gimnes.

- Jeg kan bekrefte at Netchecks black-box system til nå ikke har klart å håndtere den type og den mengde trafikk som går gjennom SOL sitt nettverk, sier Guy Markussen, som leder Feedback Interactive Media.

- Arbeidsgruppen har derfor valgt å ta en pause i testsammenheng for å gå gjennom hvilke krav som skal stilles til den tekniske delen av målingen. Således har man stilt spørsmålstegn ved om en black-box-løsning er den optimale. Vi må ta konsekvensen av dette og har derfor innen Sifo Group allerede jobbet i flere uker med en alternativ løsning som vi har utviklet og som er til uttesting i disse dager, opplyser han.

- Det er viktig å presisere at NETcheck både er en måte å innhente data på (black-box løsning) og en revisjonsstandard. NETcheck som en revisjonsstandard er aktuell, selv om en annen metode for datainnsamling benyttes, forteller Markussen.

- På bakgrunn av dette vil Feedback Interactive Media fortsatt kunne være en viktig samarbeidspartner for arbeidsgruppen. Vi sitter både på metodekompetanse og teknisk kompetanse, selv om nettstedene har meget høy teknisk kompetanse, sier han.

Lasse Gimnes hevder det ikke er så rart at man prøver og feiler i dette nye mediet. Utgangspunktet er helt ulikt på Internett i forhold til da kommersiell TV ble innført i Norge for ti år siden. Da hadde det allerede eksistert systemer for TV-målinger i 20 år, mens nå er i Norge i bresjen for en ny mediekanal og fungerer som prøvekaniner som andre land kan lære av.

Både Lasse Gimnes og redaktør Niels Røine i Schibsted, som har ledet arbeidsgruppen til nå, sier til digi.no at de vil begynne å arbeide hardt for en anbefaling når det gjelder sekundærmålinger, det vil si deknings- og demografimålinger fra instituttene MMI og Gallup gjennom representative spørreunderøkelser.

- Reklameformidlere skal være med og bidra til dette med sekundærmålinger. Vi har mandat til å komme med en anbefaling av undersøkelser fra en av aktørene, sier Gimnes.

Et mer naturlig alternativ er imidlertid måle-opplegget til Scan-Fact som på siste møte i arbeidsgruppen ble skissert som et mulig alternativ. Problemet var de store svakhetene når det gjaldt referanser og uttesting. Scan-fact svarte den gangen at det fantes allerede noen referanser i Sverige, og de ville ikke teste systemet før de var sikre på at det fungerte skikkelig.

Røine, som inntil mandag var redaktør av VG Nett, sier at det egentlig var meningen at Scan-Fact skulle teste ut verktøyet Quick Traffic på serveren til VG. Men insituttet måtte gå tilbake til tegnebordet på grunn av komplikasjoner.

Konsulent Truls Hagen i Scan-Fact forklarer hva som har skjedd:

- VG hadde en spesiell løsning på serveren sin som gjorde at vi måtte finne et testmiljø som var realistisk for VG Nett. Vi måtte finne et miljø som fungerer som vi vil. Vi snakker om relativ kort tid før vi kan sette i gang, sier Hagen som ikke vil si noe mer spesifikt enn at det maks vil ta uker.

- Hvorfor på VG og ikke Norges største nettsted SOL?

- I samtalene med arbeidsgruppen ble vi enige om å teste ut VG-siden det er den største enkeltstående siten. Vi ble enige om VG. SOL har en mye større og sammensatt tjeneste med en veldig spesiell teknisk løsning, hevder han og er optimistisk på egne vegne når det gjelder testing av det svenske systemet Quick Traffic som Scan-Fact driver på lisens fra Sverige.

Til toppen