Nettmålinger: - Samarbeid vil ta tid

Medierådgiverne har ulike forventninger til morgendagens fellesmøte om nettmålinger. Arne-Inge Christophersen i MediaCom tror ikke bransjen vil komme til enighet om nettstatistikker. - Vi må finne en felles plattform for utarbeidelse av statistikker, og det er ikke gjort over natta, sier han. Tonje S. Wollen i Media Online er mye mer optimistisk.

Medierådgiverne har ulike forventninger til morgendagens fellesmøte om nettmålinger. Arne-Inge Christophersen i MediaCom tror ikke bransjen vil komme til enighet om nettstatistikker. - Vi må finne en felles plattform for utarbeidelse av statistikker, og det er ikke gjort over natta, sier han. Tonje S. Wollen i Media Online er mye mer optimistisk.

Denne uken publiserte Norsk Gallup målinger for januar på noen av de største nettstedene i Norge. Web-toppen til Norsk Gallup inneholder blant annet de offisielle dekningstallene for de norske aviser som er tilsluttet Norske Avisers Landsforening (NAL). Svarene er basert på en spørreundersøkelse utført per telefon.

I morgen avholdes et viktig fellesmøte hvor mediebransjen for første gang samlet skal diskutere hvordan man hurtigst mulig kan få etablert en felles målestandard for måling av Internett-utgaver. Formålet for møtet er å velge en styringsgruppe med representasjon fra KDL, NAL, Annonsørforbundet (ANFO), medieformidlerne og de uavhengige aktørene, som digi.no og Nettavisen. Utgangspunktet er servermålinger.

- Internett er et medium som utvikler seg raskt, og det kommer stadig til nye verktøy og muligheter for målinger, sier vise-administrerende direktør i MediaCom, Arne-Inge Christophersen til digi.no. Han har tro på at det vil komme en felles løsning på nettstatistikker, men understreker at dette ikke er en enkel sak.

- Jeg vil bli overrasket om nettaktørene blir enige i morgen på møtet arrangert av NAL og KDL. I dag er det ikke enighet om hvilket system som skal brukes, men man bør kunne bli enige om hvem som skal være aktører og drive dette frem i denne forsamlingen, sier Christophersen.

- Vi bør konsentrere oss om å få fram en felles plattform for statistikker i løpet av første halvår i år, men dette er ikke gjort over natta. Mange venter på teknologiske duppeditter, men vi må begynne med å finne ut antall besøk på nettsteder, og hvilke sider. Kommer vi dit, er det et godt steg på veien, sier Christophersen.

Tonje S.Wollen, i Media Online, mediebyrået til New Media Science, understreker at mediebyråer trenger så mye informasjon som mulig for å utføre sin jobb.

- Det er viktig for et nettsted å kunne vise til besøk på nettsteder, antall eksponeringer og klikk på annonser, så for nettsteder er statistikk essensiellt. De aktører som er med i felles målinger som for eksempel Norsk Gallup/MMI vil stille sterkere enn dem som står utenfor. Men i dag er utvalgene i slike undersøkelser for små til å kunne vektlegge enkelttall. Å være med i de store undersøkelsene til Norsk Gallup og MMI er også et økonomisk spørsmål; det koster mye penger å delta, sier Wollen til digi.no.

Forventningen i bransjen til statistikk-møtet torsdag denne uken, er store, forteller Wollen.

- Vi ser fram til at det forhåpentligvis ordner seg med statistikken. Det er nødvendig å få inn en nøytral tredjepart for at Internett skal bli tatt seriøst som annonsemedium. Hele bransjen vil være tjent med at det endelig blir orden på dette. I dag er det så mange forskjellige måter å måle på, noen fører statistikk over frames, mens andre snakker om hits, for eksempel. Det blir verre enn å sammenligne epler og bananer, sier Wollen.

- Flere og flere bruker målinger gjennom NetGravity, og snart kommer konkurrenten DoubleClick, og slike målinger i tillegg til andre undersøkelser, gjør det mulig å være sikrere på resultater, tror hun.

- Jeg har tro på at det blir en avtale. Det ville være en total falitterklæring om det ikke blir oppnådd enighet om dette. Men en avtale vil nok ikke være på beina før sommeren, kanskje til høsten, sier Wollen.

At det er vanskelig å komme fram til felles parameter, er mediedirektør i Media Marketing, Per Gauslaa, enig i. Han ser man har to måter å tilnærme seg problemet på:

- Én måte er å regne Internett som et massemedium i motsetning til print og harmonisere målinger i forhold til det etablerte. Et annet valg er å opprette en ny målestandard kun for Internett. Mediet er unikt og annerledes. Å sammenligne det med den trykte presse er å sammenligne to veldig ulike variabler, sier Gauslaa.

Hvilke målinger fungerer best i dag?

- Jeg vet ikke om noe fungerer i det hele tatt i dag. Det er mye epler og pærer ute å går, mener Gauslaa.

Dekningstall fra Norsk Gallup Institutt for januar 1998:

Nettaviser Ukentlig antall lesere i tusen

jan 1998

Ukentlig antall lesere i tusen

des 1997

Daglig antall lesere i tusen

jan 1998

Daglig antall lesere i tusen

des 1997

VG 196 227 61 73
Dagbladet 140 158 53 47
Nettavisen 177 160 51 33
Aftenposten 112 89 34 31
TV2.no 79 - 21 -
NRK.no 61 - 16 -
digi.no 46 52 14 12
Andre Ukentlig antall lesere i tusen

jan 1998

Ukentlig antall lesere i tusen

des 1997

Daglig antall lesere i tusen

jan 1998

Daglig antall lesere i tusen

des 1997

SOL 303 286 140 117
Telenors Gule Sider 46 36 6 1

Kilde: Norsk Gallup Institutt, Forbruker & Media.

Til toppen