Nettmålinger: SOL vil droppe KDL og NAL

Scandinavia Online er interessert i å stable på beina en operativ styringsgruppe for internettstatistikk som består av de viktigste innholdsleverandørene på Internett. Kontor og Datateknisk Landsforening og Norske Avisers Landsforening bør ikke få styre arbeidet i gruppen, mener SOL.

Scandinavia Online er interessert i å stable på beina en operativ styringsgruppe for internettstatistikk som består av de viktigste innholdsleverandørene på Internett. Kontor og Datateknisk Landsforening og Norske Avisers Landsforening bør ikke få styre arbeidet i gruppen, mener SOL.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) og Norske Avisers Landsforening (NAL) har i mange måneder jobbet for å få på plass et begrepsapparat og et felles opplegg for trafikkmålinger på Internett, som vil inkludere en uavhengig tredjepart.

digi.no skrev i forrige uke at samarbeidet begynner å knake i sammenføyningene. NAL nekter å betale sin andel av en ekstern rapport som skal være hovedgrunnlaget i det videre arbeidet. Avis-organisasjonen tviler på verdien av rapporten.

Scandinavia Online (SOL), som selv er medlem av KDL, sier til digi.no at de ikke ønsker noen interesseorganisasjoner involvert i styringen av det videre arbeidet med trafikkmålinger. Informasjondirektør Lasse Gimnes synes det er helt unaturlig at KDL og NAL styrer en operativ gruppe som skal sørge for at bransjen endelig får riktige, verifiserbare servermålinger.

- Det må fortest mulig dannes et utvalg og en styringsgruppe for undersøkelsene som skal gjøres. I disse er det helt naturlig at de største og viktigste internettaktørene sitter. Når det gjelder KDL, snakker vi samme språk, og det er meget bra at de har bidratt med fødselshjelp til dette prosjektet. Men når den endelige organisasjonen kommer på plass, bør KDL, i likhet med NAL, stå på sidelinjen, sier Gimnes til digi.no.

Han reagerer spesielt på NALs særinteresser i denne saken:

- NAL representerer medlemmer som har 99 prosent av sine inntekter fra pairutgavene. Det sier seg selv at organisasjonen vil være defensiv i forhold til en ny mediekanal som foreløpig gir medlemmene små inntekter. Jeg har større tro på at Dagbladet: på nettet, VG Nett og Aftenposten Interaktiv vil være fokusert på å få til et skikkelig opplegg, sier Gimnes som understreker at han har stor respekt for NAL som særinteresseorganisasjon.

- Problemstillingen kan illusteres med TV-målinger. På det området er det helt naturlig at de sentrale aktørene NRK, TV 2, TVNorge og TV 3 sitter i Norsk TV-Meter panel. Ingen andre. Slik bør det også bli på Internett.

Generalsekretær Per Morten Hoff i KDL mener Lasse Gimnes ser spøkelser på høylys dag.

- Det er riktig at vi har satt betingelser for at NAL skal være med i det videre samarbeidet. Den er en interesseorganisasjon som representerer annonseinteresser på papir. Men det er et langt sprang fra dét til å kutte dem helt ut, sier Hoff og skjønner heller ikke hvorfor KDL ikke kan skal få kunne være med videre hvis organisasjonen skulle ønske det.

- Vi vil faktisk fortsatt ha med NAL i det forberedende arbeidet uansett om de har betalt regningene eller ikke. Jeg håper at begge organisasjonene er med til vi ser at det hele er vel i gang. Vi i KDL har lenge planlagt å fungere som en katalysator i arbeidet og bli usynlige på et eller annet tidspunkt. Men jeg får det ikke til å rime at vi ikke skal kunne være med videre på grunn av prinsipielle motforestillinger, sier Hoff.

- Vi reagerer tvert i mot på et forslag fra SOL om at instituttene skal bli den uavhengig tredjeparten som skal verifisere og revidere trafikktallene i styringsgruppen. Instituttene har jo økonomisk vinning av å sitte på styringssiden, sier Hoff som mener det er viktigst hva de uavhengige medierådgiverne synes om organisasjonen som skal stables på beina.

- Lasse Gimnes og SOL får mene det de vil om at NAL er involvert, sier markedssjef Helge Holbæk-Hanssen i NAL.

Lasse Gimnes og Holbæk-Hanssen hadde en timeslang telefonsamtale like før jul, der de ikke nærmet seg hverandres synspunkter i særlig grad.

- Vi har fått i oppdrag av medlemmene våre å koordinere dette arbeidet. Hovedstyret i NAL har nå besluttet at nettarbeidet skal ledes av NAL. I likhet med på papir, så konkurrerer faktisk medlemmene vår om annonsekronene på nettet. Derfor ville de gjerne ha en organisasjon som representerer både store og små aktører, sier Holbæk-Hanssen.

Til toppen