JUSS OG SAMFUNN

Nettnemnda vil ha spenn

Internett-etisk råd ble lagt på is ett års tid på grunn av manglende finansiering. Nå ber IKT-Norge ISP-ene om "en håndspåleggelse" for å sikre langsiktig finansiering av den nye Nettnemnda.

Therese Werenskiold
6. jan. 2001 - 06:34
Internett-etisk råd, eller "Nettnemnda" som er det nye og friske navnet, skal etter planen reetableres i løpet av januar.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge ber nå om en håndspåleggelse fra de private aktørene. Aktuelle aktører som kan ha interesse av Nettnemndas eksistens er alle ISP-ene (tjenestetilbyderne) i Norge.

Nemnda skal ta opp vanskelige saker som personvern, æresvern og konflikter i forbindelse med digitale medier. Du kan lese mer om reglene rådet har utarbeidet tidligere i tabellen til høyre.

- Vi må få finansieringen på plass, forteller Fredrik Syversen i IKT-Norge til digitoday.no. Han regner med at det vil koste "flere hundre tusen" kroner i året å holde Nettnemnda i gang, og aktørene må nå enes om hvordan rådet skal finansieres langsiktig.

Andreas Galtung, som var med å utforme de etiske reglene, forteller til digitoday.no at de også har jobbet med å lage et sett med nye regler. Dette er prosessuelle og organisatoriske regler som han mener kan ha en funksjon både for næringen og for publikum.


Galtung mener det er fint med selvregulering, og han legger til at ISP-ene slipper å henvende seg til advokater hver gang det dukker opp trøbbel når Nettnemnda er på plass.

Det er også flere fordeler med en slik nemnd.

- Nettrelaterte forbrukersaker kan koordineres og sendes videre til rett instans pluss at publikum også har et sted å henvende seg, forteller Galtung.

Her er de etiske reglene for Internett som Etisk råd
sendte ut på høring høsten 1998:
  • Hovedregelen er at opphavsperson, redaktør og utgiver er ansvarlige for nettstedets innhold. Utgiver skal kunne identifiseres på nettstedet.
  • Utgiver har rett til gjøre tilgjengelig informasjon på Internett etter eget valg og uten forutgående kontroll fra verter, aksessleverandør eller andre.
  • Utgiveren plikter å føre tilsyn med hva som gjøres tilgjengelig på eget nettsted og ta tilbørlig hensyn til allmennhetens interesser og andres rettigheter så som æresvern, personvern, immaterielle rettigheter m.v.
  • Utgiveren plikter i samsvar med god nettskikk å innta imøtegåelser på nettstedet, når det kreves av den opplysningene umiddelbart vedkommer og imøtegåelsen er av faktisk art.
  • Kommunikasjon på Internett skal ta tilbørlig hensyn til god nettskikk, og vesentlige brudd på denne plikt kan bringes inn for Rådet.
  • Vert, informasjonstransportør og aksessleverandør skal som hovedregel bevare konfidensialitet overfor aktører som kommuniserer på Internett.
  • Vert, informasjonstransportør og aksessleverandør skal ikke overlevere informasjon om trafikk til utgivers nettsted i større grad enn det han plikter etter loven eller rettslig kjennelse.
  • Verten har rett til fullgod informasjon om utgivers identitet. Hvis opplysningene er mangelfulle, så har verten rett til stenge tjenesten.
  • Hvis utgivers adferd på Internett innebærer åpenbare og grove rettsbrudd har aksessleverandør og vert rett til å stenge tjenesten. Hvis mulig skal utgiver varsles før stengning foretas.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.