Nettnøytralitet i klemme

Cyrus Mewawalla ser på trender som former morgendagen. Dette er artikkel fire av fire.

Nettnøytralitet i klemme
Myndighetenes regler for nettnøytralitet gjør giganter som Apple og Google til gratispassasjerer som slipper å delta i investeringer i høyhastighets bredbånd. Trolig vil myndigheter, her representert ved nasjonalforsamlingen i Nederland, tillate partnerskap som åpner for differensiert nettilgang, i strid med dagens regler for nettnøytralitet. Bilde: Richard van Elferen/Wikimedia Commons (remiks digi.no)

Dette siste artikkel i en serie på fire om trender innen telekom, medier og IT.

    Les også:

Cyrus Mewawalla deler den globale TMT-sektoren – telekom, medier, teknologi – i 17 underkategorier fordelt på fire hovedkategorier:

  • Maskinvare: forbrukerelektronikk, pc/server/lagring/nettverk, halvledere, telekomutstyr
  • Programvare: applikasjoner, infrastruktur/sky, kybersikkerhet, spill, IT-tjenester
  • Internett og medier: e-handel, sosiale medier, reklame, film/tv, publisering
  • Telekom: teleoperatører, operatører av kabel og satellitt

Artikkelserien tar for seg hver av disse hovedkategoriene etter tur. Artiklene publiseres på hver sin mandag i sommer: maskinvare 24. juni; programvare 1. juli, internett og medier 8. juli; telekom 15. juli.

Telekom

Cyrus Mewawalla er gründer i CM Research, et uavhengig selskap innen investeringsanalyse. Selskapet er basert i London og har fokus på tematisk granskning av global TMT, teknologi, medier og telekom. Mewawalla avdekker avgjørende og inngripende trender innen teknologi, og hvordan de trolig vil påvirke aksjekursen til de største aktører innen teknologi, medier og telekom. Han tilbyr både investorer og ledere helhetlig og global oversikt innen TMT.
Cyrus Mewawalla er gründer i CM Research, et uavhengig selskap innen investeringsanalyse. Selskapet er basert i London og har fokus på tematisk granskning av global TMT, teknologi, medier og telekom. Mewawalla avdekker avgjørende og inngripende trender innen teknologi, og hvordan de trolig vil påvirke aksjekursen til de største aktører innen teknologi, medier og telekom. Han tilbyr både investorer og ledere helhetlig og global oversikt innen TMT.

Teleoperatørenes kjerneinntekter fra tale og meldinger faller, og kompenseres med en økning i salg av trådløs tilgang til internett. Her vokser tallet på abonnenter, samtidig som marginene faller. Årsaken er at sluttbrukere fortsatt forventer tilgang til ubegrenset data, selv om den gjennomsnittlige databruken per bruker dobles hvert år. Det er årsaken til at teleoperatører søker nye inntektsmodeller. De konstaterer at dagens krav til nettnøytralitet gjør det mulig for nettselskaper å tjene på bredbåndsinfrastruktur uten å betale for seg. Derfor presser teleoperatørene for å få en gjennomgang av reglene for nettnøytralitet.

Det kan godt skje at tilsynsmyndigheter åpner for å tillate differensiert nettilgang, etter hvert som Apple, Google og andre viser vilje til å betale for privilegert tilgang til telelinjer som en måte å holde på sine kunder.

Cyrus Mewawalla er lidenskapelig opptatt av at investeringsanalyse skal være uavhengig. Lidenskapen har faktisk drevet ham så langt at han har skrevet en bok om emnet. «City of Thieves», publisert av Little Brown, er en bestselgende krim fra City-miljøet om interessekonflikter rundt globale bankers investeringsanalyser. Historien er oppdiktet, men spørsmålene den reiser er i høyeste grad reelle. De samme interessekonfliktene står fortsatt sentralt blant globale investeringsbanker. De har skadet omdømmet til mange av verdens største banker, og sådd tvil om deres evne til å levere objektive analyser.
Cyrus Mewawalla er lidenskapelig opptatt av at investeringsanalyse skal være uavhengig. Lidenskapen har faktisk drevet ham så langt at han har skrevet en bok om emnet. «City of Thieves», publisert av Little Brown, er en bestselgende krim fra City-miljøet om interessekonflikter rundt globale bankers investeringsanalyser. Historien er oppdiktet, men spørsmålene den reiser er i høyeste grad reelle. De samme interessekonfliktene står fortsatt sentralt blant globale investeringsbanker. De har skadet omdømmet til mange av verdens største banker, og sådd tvil om deres evne til å levere objektive analyser.

Skulle det skje, vil marginene til teleoperatørene øke. Hvis ikke, vil marginene deres i nær framtid reduseres fra dagens 30 til 40 prosent, til standardleverandørnivået 10 prosent. Det vil få negative følger for videre investering i høyhastighetsnett.

De mest innovative operatørene beveger seg allerede forbi tilbud om trådløs nettilgang for å fokusere på egne nestegenerasjonstjenester. Eksempler er SK Telecom som satser på en egen programvareplattform, China Telecom som satser på datasentraler, Telefonica som satser innen sosiale tjenester, Verizon som satser innen nettskytjenester og China Mobile som satser på appbutikker. Praktisk talt alle teleoperatører satser dessuten innen mobil betaling.

Dessverre viser historien at teleoperatører sjelden lykkes innen noe utenom sin kjernevirksomhet. I en tid med høy grad av teknologisk innovasjon, øker risikoen for at de også taper terreng innen sine kjerneområder.

Kabel- og satellittoperatører
For flere år siden ble mange kabel- og satellittoperatører klar over at de ville reduseres til dumme forbindelser med mindre de bygget integrerte økosystemer som kombinerte innhold og distribusjonsplattform. Men de fleste av disse økosystemene mangler programvare. Andre aktører prøver å utnytte denne svakheten og få innpass innen markedet for betal-tv ved å utvikle programvare for nett-tv som er like brukervennlig som dagens elektroniske programguider.

Dersom løsninger for nett-tv blir tilstrekkelig brukervennlig, vil de slå sprekker i forretningsmodellene til leverandører av kabel-tv. I stigende grad foretrekker brukerne en modell der de bestemmer tidspunkt for det de vil si, framfor å følge tv-programmer til de klokkeslettene kringkasterne fastsetter. Kabel-operatørene prøver å fange opp denne tendensen ved å justere funksjonaliteten til sine tv-bokser. Hittil har Apple og Google mislykkes i sine forsøk på å erobre tv-en, men det er bare et spørsmål for en av dem – eller noen andre – får det til.

Tv-tittere tyr i stadig større grad til en tilleggsskjerm: De samhandler med en tv-sending gjennom pc eller mobil enhet, de diskuterer direktesendt tv på sosiale medier, eller de bruker den mobile enheten som fjernkontroll.

Kabel- og satellittoperatører prøver å styre «andreskjermen» ved å tilby abonnenter gratis mobil-tv eller interaktive apper som kommuniserer med tv-en deres. Mulig tap av kontroll over denne andreskjermen er en reell trussel.

CM Research har nylig publisert sin rapport for 2013 om trender innen teknologi, medier og telekom. For å finne ut mer om rapporten eller om CM Research generelt, vennligst kontakt Cyrus Mewawalla på +44 20 3393 3866 eller se på nettstedet www.cmresearch.co.uk.
CM Research har nylig publisert sin rapport for 2013 om trender innen teknologi, medier og telekom. For å finne ut mer om rapporten eller om CM Research generelt, vennligst kontakt Cyrus Mewawalla på +44 20 3393 3866 eller se på nettstedet www.cmresearch.co.uk.

    Les også:

Les mer om: