JUSS OG SAMFUNN

Nettnøytralitet kan stå for fall

USA-domstol avgjør om operatører kan ta seg betalt for å prioritere bestemt innhold.

Amerikanske nettoperatører vil gjerne ta på seg redaksjonelt ansvar. Da vil de kunne ta seg betalt for å prioritere noe innhold framfor annet. De vil også kunne strupe trafikk som strider mot deres innholdspartneres forretningsinteresser, som konkurrerende tjenester og piratkopiert innhold.
Amerikanske nettoperatører vil gjerne ta på seg redaksjonelt ansvar. Da vil de kunne ta seg betalt for å prioritere noe innhold framfor annet. De vil også kunne strupe trafikk som strider mot deres innholdspartneres forretningsinteresser, som konkurrerende tjenester og piratkopiert innhold. Illustrasjonsfoto: YAY Media AS / Alamy/All Over Press
9. sep. 2013 - 14:50

En domstol i USA, The U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, skal i dag høre partsinnlegg i en sak der tele- og nettoperatøren Verizon Communications angriper kjørereglene etablert av det amerikanske teletilsynet FCC (Federal Communications Commission) i desember 2010 for å håndheve prinsippet om nettnøytralitet.

Kjørereglene innebærer blant annet at en bredbåndoperatør ikke kan ta seg betalt av en innholdsleverandør for å prioritere denne leverandørens innhold framfor andre.

All trafikk skal behandles likt, og operatører er pålagt å gi innsikt i hvordan de forvalter sin trafikk. Operatører kan ta tiltak mot for eksempel distribuerte tjenestenektangrep, men de har ikke uten videre anledning til å strupe trafikk som kan mistenkes for å formidle innhold i strid med opphavsretten.

FCC mener at dersom Verizon skulle få medhold i retten, vil det føre til et todelt internett, der noen tjenester formidles over langt bredere bredbånd enn andre.

Et viktig poeng her er at Verizon som operatør påberoper seg redaksjonelt medansvar i innholdet de formidler.

Etter deres framstilling strider FCCs kjøreregler mot det første tillegget til USAs grunnlov («First Amendment») fordi FCC griper inn i pressefriheten.

I sin skriftlige argumentasjon til retten hevder Verizon at det å formidle andres ytringer gjør at «bredbåndtilbydere har et redaksjonelt ansvar» («broadband providers possess editorial discretion»).

USAs tele- og bredbåndleverandører står på Verizons side i dette søksmålet, fordi de mener nettnøytralitetsreglene til FCC hindrer dem fra å utvikle sine forretningsmodeller.

I tillegg til pressefrihetsargumentet til Verizon, anfører de at de har investert tungt i for å gjøre nettet i stand til å formidle stadig mer innhold, og at de må ha anledning til å få igjen for disse investeringene på vanlig forretningsmessig grunnlag.

Blant innholdsleverandørene er det visse sprik.

Netflix ønsker ikke å måtte inngå avtaler der de må betale ekstra for å levere sin tjeneste: De mener det må holde at de investerer i WAN-optimeringsutstyr hos leverandørene, slik de gjør i dag.

Andre, som Disneys sportskanal ESPN, skal ifølge Wall Street Journal ha innledet samtaler med flere mobilselskaper for å sikre at video overført gjennom deres apper ikke skal oppføres på brukerens mobilregning.

Operatørenes påberopelse av redaksjonelt medansvar kan ha en klar appell til store innholdsleverandører, fordi det innebærer at de vil kunne engasjere seg i kampen mot piratkopiering av innhold vernet av opphavsretten.

I 2008 gjennomførte bredbåndleverandøren Comcast tiltak for å strupe fildelingstrafikk over BitTorrent-protokollen under henvisning til misbruk av opphavsretten. For dette ble de saksøkt av FCC, som mente de ikke hadde myndighet til å strupe trafikk basert på innhold. Da saken kom opp i 2010, for den samme domstolen som nå behandler Verizon-saken mot FCC, fikk Comcast medhold. Det var denne kjennelsen som utløste FCCs nye kjøreregler seinere det året, og som hindret andre bredbåndleverandører fra å følge etter Comcast. Comcast inngikk siden et forlik med FCC i en annen sak: I dette forliket forplikter Comcast å holde seg til FCCs kjøreregler i hvert fall fram til 2018.

Verizon-søksmålet skal avgjøres av et panel på tre dommere. En av dommerne, David Tatel, var med på å dømme i Comcast-søksmålet, og førte Comcast-kjennelsen i pennen.

New York Times skriver at de to andre dommerne trolig vil havne på hver sin side. Den faktiske avgjørelsen vil følgelig ligge hos dommer Tatel: Vil han igjen ta stilling for en bredbåndleverandør på jakt etter nye inntekter, eller vil han bytte til det standpunktet at nettet bør bevares likt for alle?

FCC argumenterer sterkt for at Verizon-saken ikke er en gjentakelse av Comcast-saken: Kjørereglene fra desember 2010 framhever nettnøytralitetens rolle i å fremme fornyelse. I sin skriftlige argumentasjon overfor retten sier de at dersom de som gir tilgang til nettjenester skal kunne ta seg betalt av innholdsleverandørene, «kan det hende at den neste Google eller Facebook aldri kommer i gang.»

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.