Nettomane kvinner

En britisk undersøkelse viser at kvinner øker mest som brukere av Internett. Men også denne undersøkelsen konkluderer med at det er en sammenheng mellom nettbruk og depresjoner.

En britisk undersøkelse viser at kvinner øker mest som brukere av Internett. Men også denne undersøkelsen konkluderer med at det er en sammenheng mellom nettbruk og depresjoner.

Det er forskere ved University of Hertfordshire som kom til konklusjonene etter å ha lagt ut et spørreskjema på Internett. De fikk inn 445 svar fra 21 land, med de fleste fra Nord-Amerika og Europa. Brukere i alle aldersgrupper svarte på undersøkelsen, men gjennomsnittsalderen var 28 år.

Hele 46 prosent av de som sendte inn svar, beskrev seg selv som avhengige av Internett. Brukerne som regnet seg som avhengige, logget seg på syv dager i uken og brukte rundt 55 timer ukentlig til surfing, sende e-post og delta i praterom. Like mange kvinner som menn beskrev seg selv som "nettomane", skriver Nordlys.

Brukere som ikke beskrev seg som avhengige, var logget på nettet rundt 30 timer ukentlig.

Også i denne undersøkelsen kom forskerne til den konklusjon at Internett kan gjøre folk deprimert. Psykologene Helen Petrie og David Gunn ved det britiske universitetet fant at jo mer tid brukerne brukte på Internett, jo mer deprimert ble de. Men undersøkelsen sier ingenting om det er nettet som gjør folk deprimerte eller om det er mennesker med depresjoner som bruker nettet mye.

- Dette er den nye stereotype nett-avhengige: den unge kvinnen som sender e-post til sine venner, kjøper bøker og CD-er, og ser etter informasjon for neste års ferie, uttalte Petrie til Electronic Telegraph.

Undersøkelsen avdekket også geografiske forskjeller, i Europa var det fleste studenter som var internettavhengige, mens det i Nord-Amerika var folk i arbeid som beskrev seg som avhengige.

Til toppen