NetTrades tjenester

På NetTrades norske Internettsider, vil Sparbanken Sverige legge ut en rekke tjenester for finansmarkedet. Dette er noen av dem:

På NetTrades norske Internettsider, vil Sparbanken Sverige legge ut en rekke tjenester for finansmarkedet. Dette er noen av dem:

Kjøp og salg av norske og svenske aksjer

Gjennom NetTrade vil Internettbrukere kunne kjøpe alle aksjer som er notert på den norske og den svenske børsen.

Aksjekurser

Brukerne vil også kunne se gårsdagens sluttkurser på norske og svenske selskaper.

Aksjekurser i sanntid

De som er villig til å betale for det, vil i tillegg kunne benytte en Java-applikasjon som viser aksjekursene i dynamisk sanntid. Etterslepet i forhold til sanntid på børsene vil være 30 minutter, det vil si det samme systemet som svenske meglere benytter.

I Sverige har denne tjenesten kostet 300 svenske kroner månedlig, men det blir antydet at prisen for de norske børsnoteringene vil ligge lavere.

Verdensindikator

Sidene vil også ha en indikator som viser utviklingen på verdens børser.

Porteføljehåndtering

Brukerne kan legge inn sin portefølje i systemet, så vil verdien av denne automatisk oppdateres med de siste aksjekursene.

Kursdiagram

For alle aksjene som som følges av systemet, vil det være kursdiagrammer for aksjen tilgjengelig.

Aksjespill

Brukerne vil også kunne være med i et aksjespill og handle aksjer uten at dette får noen konsekvenser for privatøkonomien. Hver sekstiende dag trekkes en vinner som får ti aksjer i Sparbanken Sverige.

Aksjeskole

En aksjeskole vil også være tilgjengelig på det norske markedet. Denne skolen er imidlertid bygget opp etter svenske forhold, og derfor ikke helt kompatibel med norsk lovverk.

Til toppen