Nettrekrutterere vil importere arbeidskraft

De internasjonale jobbsøktjenestene på Internett vil rekruttere nye medarbeidere fra EU- og EØS-landene. Blant annet senker Jobline prisene for bedrifter som ansetter folk som i dag bor utenfor Norge.

- Med et næringsliv som skriker etter medarbeidere på høyskole- og universitetsnivå ønsker vi å legge forholdene til rette for å hente medarbeidere fra andre europeiske land. Jobline er i dag representert i de største arbeidsmarkedene i Europa og her bør det være mange dyktige medarbeidere for norske selskaper, sier administrerende direktør Haakon Gellein i Jobline Norge i en pressemelding.

De internasjonale nettrekrutteringsselskapene vil rekruttere nye medarbeidere fra EU- og EØS-landene. Blant annet vil Jobline senke prisene med 30 prosent for norske bedrifter som ansetter Jobline-kandidater som i dag bor utenfor Norge. Med rundt 800.000 arbeidssøkere i Europa i sin database, ser selskapet nå store muligheter for å rekruttere internasjonal arbeidskraft til norske bedrifter.

- En rekke bedrifter vil ha stor nytte av utenlandsk arbeidskraft. Selv om det i dag er visse språkbarrierer, er vi i ferd med å få en mer mangeartet og kompetansedifferensiert arbeidsstokk også i Norge. Den intellektuelle kapitalen fra utlandet vil kunne tilføre norske bedrifter, og særlig dem som arbeider mot internasjonale markeder, en stor merverdi. Vi ønsker å stimulere til denne utviklingen, sier Gellein, som altså senker prisene for de bedriftene som lar seg stimulere til dette.

Jobline jobber i tillegg med å opprette en bransjeorganisasjonen for nettrekrutterere, og håper med dette også at de andre aktørene legger forholdene bedre til rette for norske selskaper.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at digitoday.no har et samarbeid med Jobline i Norge.

Til toppen