Nettrevolusjonen er overdrevet

- Det er ikke sant det alle sier om at "Internett endrer alt". Det er en formidabel overforenkling. Internett er bare nok en distribusjonskanal, sier en av USAs mest suksessrike forretningsmenn for tiden, Thomas Siebel.

- Det er ikke sant det alle sier om at "Internett endrer alt". Det er en formidabel overforenkling. Internett er bare nok en distribusjonskanal, sier en av USAs mest suksessrike forretningsmenn for tiden, Thomas Siebel.

En gang Larry Ellisons allierte, nå en torn i Oracle-sjefens øye; børsyndlingen Thomas Siebel sparte ikke på kruttet da han åpnet Alcatel Forum 2000 i Paris tirsdag.

Nettopp ankommet fra finanselitens maktmøte i Davos, kunne Siebel med synlig glede registrere at ramponeringen av den lokale MacDonalds-restauranten ("Davos is now a better place, hi-hi") var det eneste som fikk mer omtale enn stikkordet fremfor noe det siste året, eBusiness.

- Elektronisk samhandel, eller eBusiness, diskuteres nå fordundre meg av ledere på såvel politisk som industrielt toppnivå. Slik var det ikke for ett til to år siden. Da ansatte toppsjefene i de multinasjonale selskapene egne folk for å holde sånne som meg unna direktørkontorene. Nå opplever vi at de samme sjefene - eksempelvis hos Ford, IBM, Lucent og Bank of America - inviterer oss for å få gode råd om hvordan de skal tilpasse seg den nye virkeligheten, for de vet at dersom de ikke gjør noe, er de døde om få år, sa Siebel under sin såkalte keynote-tale.

Han la samtidig til at mange synes å overvurderer nettet og verdensvevens betydning for den nye økonomien.

- Det skyldes at alt var så mye enklere før. For Daimler, Ford og Compaq handlet alt om å etablere sin egne solide distribusjonskanaler, så var jobben gjort. Den sugende lyden du hørte var lyden av produkter som fôr gjennom kanalen. Livet var enkelt og godt. Så kom world wide web og alle begynte å rope over seg at "nettet endrer alt!" fordi kunden plutselig kunne gjøre business utenfor åpningstiden i de ulike kanalene.

- Men nettet endrer ikke alt - det er en grov overforenkling. Internett er i utgangspunktet ikke noe mer enn en ny distribusjonskanal. Det nye er at kunden har fått enda større frihet - en frihet til å velge når, hvor og med hvem han vil handle - og i hvilken kanal det skal skje, mener Siebel, som advarer optimistene mot å tro at Internett vil overta nesten all handel. Kunden vil i fremtiden benytte både web-TV'n, supermarkedet, informasjonskiosken på gatehjørnet, den lokale bilforhandleren og tjenesteleverandørens call center - alt for å få et best mulig grunnlag for sine kjøpsbeslutninger, tror Siebel, som understreker at alle kanalene i dag vokser - og vil fortsette med det i årene som kommer.

Om en ser bort fra de store ERP- og databaseselskapene er Siebel Systems for tiden den ledende leverandøren av det man kan kalle rendyrkede eBusiness-applikasjoner, eller CRM-løsninger (customer relationship management). Selskapet vokser raskere enn noe annet selskap - også raskere enn nettkometer som for eksempel Yahoo! - opp fra en omsetning på åtte millioner dollar i første kvartal 1995 til et salg på 268 millioner dollar i siste kvartal i fjor.

Og her er hovedårsaken til Siebels suksess: De selskapene som har investert i løsninger fra Siebel kan gjennomsnittlig vise til en omsetningsvekst på 15 prosent, en bedring i kundetilfredsheten på 21 prosent og en produktivitetsøkning blant sine ansatte på 20 prosent kun ti måneder etter at systemet er implementert.

- Hver gang noen kjøper løsninger fra oss, investerer jeg i kundens aksje, påstår Thomas Siebel.

Om det er tilfelle har han i så fall fått en avkastning på sine investeringer som ligger godt over utviklingen på såvel Dow Jones Industrials som S&P 500.

Til toppen