Nettsabotasje mot Aftenposten politianmeldes

- Vi koplet Økokrim inn med en gang. Det er bare praktiske forhold som gjør at vi ikke har innlevert noen formell anmeldelse ennå. Det skal gjøres med det første, sier Grethe Viksaas i SOL System til digi.no.

- Vi koplet Økokrim inn med en gang. Det er bare praktiske forhold som gjør at vi ikke har innlevert noen formell anmeldelse ennå. Det skal gjøres med det første, sier Grethe Viksaas i SOL System til digi.no.

Viksaas sier at anmeldelsen forberedes i samarbeid med Aftenposten, og understreker at det er Økokrim som tar seg etterforskningen.

- Vi har noe informasjon, men ennå ikke noe endelig bevis. Vi har ikke fått tips om konkrete navn. Vi mener det dreier seg om et alvorlig tilfelle av kriminalitet.

Det er kommet inn en del tips til både SOL og Aftenposten, stort sett anonyme, om identitetene bak psevdonymene Tobby, Boney og Convex som ble lagt igjen på den saboterte forsiden til Aftenposten Interaktiv. Noen av disse er verifiserbare. Politiet har fått tipsene og annet materiale, inklusiv loggene til SOL.

Redaktør Terje Avner i Aftenposten Interaktiv bekrefter det nære samarbeidet med politiet, og at det bare er praktiske årsaker som har gjort at en anmeldelse ennå ikke er formelt levert.

- Vi har ikke fått så mange henvendelser, og de vi har fått, spriker i veldig ulike retninger, sier Avner.

Til toppen