Nettsamfunn kan være en sikkerhetsrisiko

Deltakelse i sosiale nettverk på Internett gjør oss synlig for trusselaktører, mener NSM-rådgiver.

Nettsamfunn kan være en sikkerhetsrisiko

Deltakelse i sosiale nettverk på Internett gjør oss synlig for trusselaktører, mener NSM-rådgiver.

Sosiale nettverk har det siste året skutt fart, og det amerikanske sosiale nettverket Facebook antas å allerede ha 800.000 medlemmer bare i Norge.

Seniorrådgiver i Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM), Roar Thon, trakk fram sikkerhetsrisikoer ved deltakelse i sosiale nettverk under NSMs sikkerhetskonferanse som ble avholdt for et par uker siden.

Når 1200 personer er registrert under gruppen «politiet» på Facebook, må man være klar over at slike opplysninger kan være sensitive og interessante også for fremmed etterretning, terrororganisasjoner, kriminelle grupper og hackermiljøer, advarer han.

- Disse aktørene har stor interesse av det du gir av opplysninger om deg selv, og det er nettopp på sosiale nettverk man kan finne slike opplysninger, sier Thon.

Thon anser det som et stort problem at personer som daglig håndterer sensitiv informasjon deltar i slike samfunn.

Når betrodde personer velger å legge ut et mangfold av personlig informasjon om seg selv, blir dette rett og slett en gavepakke for trusselaktører til å skaffe seg ytterligere informasjon.

Facebook går dessuten langt utenfor norske lover når det gjelder utgivelse av privat informasjon. Informasjon om personers legning, religiøs tro og politisk tilknytning går langt utover det norsk personvernlovgivning tradisjonelt tillater.

Til toppen