Nettsentrert engelsklærer

Dave Sperling er en amerikansk språkpedagog som utfolder seg på nettet, til glede for både elever og lærere.

Dave Sperling er en amerikansk språkpedagog som utfolder seg på nettet, til glede for både elever og lærere.

Dave Sperlings websted, ESL Café, inneholder øvelser, samtalegrupper, lærertips og mye annet til glede og nytte. (ESL står for English as a Second Language.)

Du kan for eksempel avgjøre ut fra innholdsfortegnelsen til hans nye bok, The Internet Guide for English Language Teachers, om du vil bestille den eller ikke. Den starter med en gjennomgang av det grunnleggende ved Internett, og ser ut som den stadig har i mente at du skal bruke det du lærer i din egen undervisning. Derfor får du tips om bruk av e-post, IRC (Internett relay chat, altså skrevne samtidige samtaler mellom flere deltakere), web-sider med mer. Tenk å kunne gi i oppdrag å lage en engelskspråklig hjemmeside på web som alternativ til stil og gjenfortelling!

En nyhet på siden er "phrasal verbs", der du kan øve deg på sammensetninger som "call on", "egg on", "fill out", "catch on", "back down" osv, og lære om egenskaper som atskillbarhet og transitivitet.

Blant de øvrige tilbudene er ESL Quiz Center der du kan velge blant prøver i både ordforråd, grammatikk, tegnsetting og tekstforståelse, og få dem rettet umiddelbart. Du kan blant annet la elevene prøve seg på australsk slang.

Det finnes ellers en rekke pekere til andre websteder i samme fagområde.

Til toppen