Nettsex gjør deg skrullete

For mange timer med sex-surfing på Internett kan skade din mentale helse, skal en tro en undersøkelse basert på svar fra 13.529 nettbrukere.

For mange timer med sex-surfing på Internett kan skade din mentale helse, skal en tro en undersøkelse basert på svar fra 13.529 nettbrukere.

Er du en sexfiksert enhåndssurfer?

Da har jeg en god nyhet til deg.

Du ikke er alene.

Den dårlige nyheten er at du

a) kanskje er mentalt syk

...eller...

b) står i fare for å bli det - dersom du ikke snarest justerer bokmerkene dine.

Alt dette ifølge amerikanske forskere som påstår at online-sex slett ikke er bra for deg.

Nettsex-forskerne har studert svarene fra over 13.500 web-brukere som reponderte på et elektronisk spørreskjema publisert på MSNBCs nettsider over en syv uker lang periode i mars og april i fjor. Undersøkelsen viser - ifølge BBC News - at personer som bruker elleve timer eller mer i uka på å studere nettporno har større risiko for å oppleve psykologiske problemer, så som seksuelle tvangstanker, enn personer som holder fingrene av musa, for å si det sånn.

En beslektet, men mer generell undersøkelse, gjennomført av Carnegie Mellon University om hvordan vanlige hjemmebrukere reagerer på Internett over tid, har tidligere konkludert med at nettet har "potensial til å gjøre oss sosialt isolerte, ensomme og nedtrykte" (se peker til egen sak nedenfor eller i margen til høyre).

Den omfattende MSNBC-undersøkelsen, som er publisert i fagtidsskriftet Professional Psychology: Research and Practice, er imidlertid mer spesifikk og avdekker blant annet store kjønnsforskjeller i måten kvinner og menn benytter Internett til seksuelle opplevelser. Mens kvinner foretrekker å bruke praterom, liker de visuelle guttehjernene - surprise, surprise - best å se på bilder.

Doktor Alvin Cooper ved San Jose ekteskaps- og seksualitetssenter har ledet studien, og forteller at hovedmålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvem som bruker Internett i jakten på seksuelle opplevelser, hvilke nettsteder de besøker, hva de gjør der, og hvordan dette påvirker deres liv.

Han fant ut at de fleste som besøker seksuelt orienterte nettsteder ikke opplever negative konsekvenser, men for enkelte er det en risiko for at online-sex kan innebære en helserisiko. Dette avledes blant annet av at de som tilbringer elleve timer eller mer i nettsøken etter sex, viser tegn på psykisk nedtrykthet og innrømmer at deres nettatferd virker forstyrrende på andre deler av deres liv. Cooper mener å kunne påstå at den tiden mange bruker til å besøke seksuelt orienterte sider på Internett, i mange tilfeller er en indikator på andre problemer som eksisterer i nettbrukernes liv, eller kan bidra til å skape ytterligere avhengighet til denne typen innhold.

Her er noen av Cooper-teamets funn:

  • Menn er de største forbrukerne av sex på nettet. Dette ga seg også det utslag at 86 prosent av de som svarte på undersøkelsen var menn, 14 prosent kvinner.
  • De fleste (64 prosent) av nettsex-brukerne er enten gift (47 prosent) eller i et fast forhold (17 prosent). Av de 36 prosentene som ikke har en fast partner opplyste halvparten at de ofte er på stevnemøter, den andre halvdelen ikke.
  • De fleste i undersøkelsen (92 prosent) bruker mindre enn elleve timer i uka på nettsex-surfing, og halvparten bruker mindre en én time i uka på sex-relaterte online-aktiviteter.
  • Flertallet som besøker erotikk- og pornosider på nettet opplyser at de gjør det "for underholdningens skyld mer enn for å bli seksuelt tilfredsstilt". Mange opplyser imidlertid at de kan bli "delvis tilfredsstilt av slikt materiale" men uttaler samtidig at nettsex "ikke er særskilt opphissende"...
  • Menn (50 prosent) foretrekker i større grad enn kvinner (23 prosent) å se på erotiske bilder når de leter etter seksuelle opplevelser på nettet.
  • Flere kvinner (49 prosent) enn menn (23 prosent) foretrekker sex på nettet via såkalte praterom (chat), som gir mer interaktivitet og muligheten til å oppnå kontakt med andre.
  • Selv om seksuelle tvangstanker i ymse kulører ifølge forskerne ikke er en utbredt tilstand, fant de at så mange som åtte prosent av de som svarte hadde "tilbøyeligheter" til å kunne gis en slik diagnose. Til sammenlikning regnes fem prosent av den generelle befolkningen å være utsatt for slike tvangstanker.
  • Ærligheten er en av taperne i undersøkelsen: Hele 61 prosent av de som svarte innrømmer at de innimellom lyver om egen alder mens de er på nettet. Og 38 prosent innrømmer at de ofte presenterte seg som en annen "rase" enn det de egentlig er. Tre av fire må dessuten vedgå at de overfor venner og bekjente hemmeligholder hvor mye tid de egentlig bruker til å søke etter sex på nettet, selv om så mange som 87 prosent påstår at de verken har skyldfølelse eller opplever skam for det de gjør.
Til toppen