Nettsky-manifest roter det til

En og samme person står bak to «cloud computing»-initiativ som strides seg i mellom.

Reuven Cohen har tatt mange initiativ for å fremme nettskyen.
Reuven Cohen har tatt mange initiativ for å fremme nettskyen.

En og samme person står bak to «cloud computing»-initiativ som strides seg i mellom.

I dag ble Open Cloud Manifesto offentliggjort. Det dreier seg om et opprop som er ment å starte en prosess mot større åpenhet innen «cloud computing» – «nettskyen» – slik at brukere får reelle muligheter til å bytte mellom og kombinere løsninger fra ulike leverandører.

Blant underskriverne av dette oppropet er Akamai, AMD, AT&T, Cisco, Eclipse, EMC, F5, IBM, Juniper, Novell, Object Management Group, Open Cloud Consortium, Red Hat, SAP, Sun, Telefonica, The Open Group og VMware.

Med andre ord mangler det blant andre følgende på listen: Amazon.com, Google, Microsoft, Salesforce.com og Cloud Computing Interoperability Forum (CCIF).

Både Google og CCIF hadde opprinnelig lovet å støtte oppropet. CCIF støttes av blant annet Cisco, Sun og IBM, som alle har skrevet under på Open Cloud Manifesto, og av Intel, Orange og RSA, som ikke har gjort det.

Det pussige er at Open Cloud Manifesto og CCIF begge kan føres tilbake til én og samme person, Reuven Cohen i det nystiftede kanadiske selskapet Enomaly.

Cohen har en blogg på nettstedet elasticvapor, med undertittelen «life in the cloud».

Reuven Cohen har tatt mange initiativ for å fremme nettskyen.
Reuven Cohen har tatt mange initiativ for å fremme nettskyen.

De to nyeste dokumentene i denne bloggen er først en kunngjøring om lanseringen av Open Cloud Manifesto, deretter en forklaring fra CCIF for hvorfor de ikke kan være med på Open Cloud Manifesto. Denne forklaringen er signert av Cohen sammen med tre andre fra CCIF-ledelsen. Den går ut på at alle jo er enige med innholde i oppropet, men at CCIF ennå ikke har de formelle prosedyrene på plass for å ta en beslutning om å støtte den.

Cohen har tatt en rekke initiativ for å fremme åpenhet og samarbeid i og for nettskyen. I tillegg til CCIF og Open Cloud Manifesto står han bak Cloud Camp, Unified Cloud Interface Project og Cloud Interop Magazine.

Google har ingen spesiell forklaring på hvorfor de trakk seg fra oppropet. I en erklæring gjengitt på BBCs nettsted sier de følgende: «Vi setter pris på bransjedialog som fører til mer og bedre leveranser av programvare og tjenester over Internett, og verdsetter IBMs ledelse og tilsagn på dette feltet.»

I en erklæring referert på Cnet, sier Amazon.com at de vil vurdere Open Cloud Manifesto, og at åpenhet og standarder er viktige.

– Men det vi har hørt hittil fra kunder som virkelig er innstilt på å bruke nettskyen, er at den beste måten å vise kunder åpenhet og smidighet på, er gjennom det du faktisk tilbyr og kan levere.

Amazon har, som kjent, flere nettskytjenester, rettet blant annet mot utviklere som trenger ressurser for å finpusse løsninger.

Microsofts holdning til oppropet ble uttrykt i en offisiell blogg av Steven Martin, talsperson for nettsky-teknologier som Azure: Moving Toward an Open Process on Cloud Computing Interoperability.

Microsoft er ikke med på noen av initiativene til Cohen. Om Open Cloud Manifesto skriver Martin at han ikke finner særlig å være uenig i, men at det som står er vagt. Hans store innvending er at Microsoft fikk bare 48 timers frist for å bli med på oppropet, uten anledning til å diskutere innholdet eller komme med endringsforslag.

De siste årene har IBM og Microsoft samarbeidet tett rundt mange standarder for webtjenester («web services»). Da har samarbeidet gått direkte, og ikke gjennom tredjeparts initiativ.

Hovedinnholdet i Open Cloud Manifesto er oppsummert i seks prinsipper:

  • Leverandører av nettskytjenester må samarbeide slik at utfordringer som sikkerhet, integrasjon, samspill, drift, måling og overvåking, kan løses gjennom åpenhet og hensiktsmessig bruk av standarder.
  • Leverandører av nettskytjenester må ikke bruke sin markedsposisjon til å låse sine kunder til bestemt plattformer, eller begrense deres valg av leverandører.
  • Leverandører av nettskytjenester må bruke og legge seg på eksisterende standarder der det er hensiktsmessig. IT-bransjen har investert tungt i eksisterende standarder og standardiseringsorganer, og det er ingen grunn til å lage duplikater eller gjenoppfinne ting.
  • Der det trengs nye standarder, eller det er behov for å justere eksisterende standarder, må vi opptre skjønnsomt og pragmatisk slik at det ikke lages for mange standarder. Vi må sikre at standarder fremmer og ikke hindrer det fornyelse.
  • Alt som dreier seg om den åpne nettskyen skal drives av kundenes behov, ikke bare av leverandørenes tekniske behov, og de skal testes eller prøves mot reelle kundekrav.
  • Standardiseringsorganisasjoner, interessegrupper og fellesskap som befatter seg med nettskyen bør samarbeid og koordinere sin virksomhet, for å sikre at anstrengeløser ikke overlapper eller kommer i konflikt.

På bloggen Thinking out Cloud er konklusjonen klar: Mye blest og lite ull.

    Les også:

Til toppen