- Nettskyen blir gullgruve

«Cloud computing» vil øke kraftig i år. Så vil den gi eksponentiell vekst, mener Gartner.

- Nettskyen blir gullgruve

«Cloud computing» vil øke kraftig i år. Så vil den gi eksponentiell vekst, mener Gartner.

Ifølge analyseselskapet Gartner vil den globale omsetningen av IT-tjenester fra nettskyen vokse med 21,3 prosent i år, til 56,3 milliarder dollar. Deretter vil markedet vokse med gjennomsnittlig nærmere 28 prosent årlig, og nå 150 milliarder dollar i 2013.

Gartner definerer IT-tjenester fra nettskyen – «cloud computing» – som en modell for databehandling der skalerbare og elastiske ressurser kan disponeres av eksterne brukere som tjenester levert over Internett.

Mye av veksten i nettskyen vil komme fra tradisjonelle tjenester som overføres til den nye modellen, sier forskningssjef Ben Pring i Gartner i en pressemelding. Han legger til at nettskyen også åpner for nye og omfattende IT-forretninger.

Ifølge Gartner er det største segmentet i nettskymarkedet i dag knyttet til ulike typer forretningsprosesser, først og fremst innen annonsering, men også innen e-handel, lønn- og personal, og betalingsformidling.

Disse tjenestene sto for omsetningen på 38,9 milliarder dollar i 2008, og ventes å vokse med nærmere 20 prosent i 2009, til 46,6 milliarder dollar. Andelen er med andre ord 83 prosent.

Det er altså et nøkkelelement i Gartners analyse, at de oppfatter moderne systemer for formidling og plassering av nettannonser som en sentral tjeneste i nettskyen.

Tallene viser at nettannonsering er den overlegent største enkelttjenesten i nettskyen, verdt 28 milliarder dollar i 2008 og 33 milliarder dollar i 2009. Da blir andelen av det samlede markedet 58 prosent.

Gartner ser på Google som den store pioneren innen nettskybasert nettannonsering, og peker på at Yahoo, Microsoft og andre kommer etter.

– Google har skapt en ny forretnings- og leveranse modell for IT-baserte tjenester, konstaterer Pring. – Annonsering som nettskytjeneste er evnen til å levere en annonse der innhold og pris defineres idet sluttbrukeren har tilgang til den.

Pring mener nettskybasert annonsering vil fortsette å omdefinere annonsemarkedet og mediemarkedet de nærmeste årene.

Mens tallene viser at nettannonsering er den største nettskytjenesten, mål i omsetning, er det mer spesifikke IT-tjenester som har fanget mest offentlig oppmerksomhet.

Gartner kaller dette for infrastrukturtjenester, og anslår deres andel til 5,5 prosent av det samlede markedet for nettskytjenester. Segmentet hadde et marked på 2,5 milliarder dollar i 2008, og ventes å vokse til 3,2 milliarder dollar i 2009.

Leveranser av applikasjoner gjennom nettskyen, en videreutvikling av «software as a service»-modellen (SaaS), er et dobbelt så stort marked som det for infrastrukturtjenester. Også her blir veksten kraftig i årene framover. Gartner peker på at ikke alle SaaS-tilbud i dag kan betraktes som nettskytjenester, fordi de ikke kan skalere i tilstrekkelig grad, og ikke er nok åpne for å håndtere et større antall kunder. Over tid vil stadig flere SaaS-tilbud falle i kategorien nettskytjenester.

– Trendene i IT-markedet de kommende to årene er svært usikre. Man kan vente begrenset vekst på kort sikt. Etterspørselen etter nettskytjenester drives av at slike tjenester oppfattes som tiltrekkende fordi de er rimeligere for brukerne. Mange nettskytjenester kan oppleve beskjeden vekst så lenge krisen varer. Så venter vi akselerert vekst etter hvert som modellene viser hva de duger til. Når de makroøkonomiske forholdene bedrer seg, vil nettskyen dra nytte av økt investeringsevne.

Rapporten kan lastes ned fra Gartners nettsted: Forecast: Sizing the Cloud; Understanding the Opportunities in Cloud Services.

    Les også:

Til toppen