Nettskyen hever Oracle

Et annet lyspunkt er Sun, sier Larry Ellison.

Nettskyen hever Oracle
– Sun har vist seg å være et av de mest strategiske og lønnsomme oppkjøp vi har gjort noen gang, sier Larry Ellison. Bilde: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Oracle publiserte i går kveld sine tall regnskapsårets andre kvartal som ble avsluttet 30. november.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 3 prosent til 9,09 milliarder dollar. Selv om bemanningen økte med over 5 prosent, ble driftsutgiftene redusert med 1 prosent til 5,62 milliarder dollar. Driftsresultatet økte med 12 prosent til 3,47 milliarder dollar. Nettoresultat etter skatt økte med 18 prosent til 2,58 milliarder dollar.

Som vanlig er forskning og utvikling den utgiftsposten som øker mest. I dette kvartalet dreier det seg om 9 prosent, til 1,20 milliarder dollar. I år som i fjor utgjør dette 13 prosent av omsetningen.

Oracle fordeler sin forretning på tre hovedvirksomheter: programvare, maskinvare og tjenester. Av disse er det kun programvare som opplever omsetningsvekst, med 10 prosent til 6,65 milliarder dollar. Omsetningen av maskinvare (gamle Sun) faller med 16 prosent til 1,32 milliarder dollar. Tjenester faller med 5 prosent til 1,12 milliarder dollar. For et år siden sto programvare for 69 prosent av omsetningen. Nå er andelen 73 prosent.

Oracle er inne i en overgangsperiode med overlapping mellom to forretningsmodeller for programvare, henholdsvis lisenssalg og abonnementsalg for leveranse gjennom nettskyen. Regnskapet som er offentliggjort fordeler ikke omsetningen på disse to modellene.

Finansdirektør Safra Catz framhever at sett under ett, vokser salget av nye programvarelisenser og nye nettskyabonnementer med 17 prosent til 2,4 milliarder dollar. Stor vekst i salget av nye programvarelisenser og nye abonnementer betyr sikre framtidige inntekter innen abonnement og vedlikehold.

Maskinvaresatsingen preges også av en overgang: Omsetningen av allmenne servere går raskt tilbake, mens satsingen på dedikerte pakker av maskin- og programvare til formål som database og forretningsanalyse hevdes å være svært lønnsom.

Oracle-sjef Larry Ellison spår at fallet innen omsetningen av maskinvare vil ta slutt innen utgangen av regnskapsåret, det vil si til våren.

– Sun har vist seg å være en av de mest strategiske og lønnsomme oppkjøp vi har gjort noen gang. Suns teknologi gjorde det mulig for Oracle å ta ledelsen i det svært lønnsomme maskinvaresegmentet for dedikerte systemer. Jeg tror produkter som Exadata og Sparc SuperCluster ikke bare vil gjøre maskinvaresatsingen mer lønnsom. Jeg tror at de innen utgangen av regnskapsåret også vil drive fram vekst i vår maskinvareomsetning.

En oversikt over omsetningsveksten til nye programvarelisenser og nye nettskyabonnementer fra Oracle de siste kvartalene, korrigert for valutasvingninger, viser høyere vekstrate enn noen av de foregående seks kvartalene. I august-kvartalet i fjor var vekstraten 11 prosent. I de påfølgende kvartalene var den 3 prosent, 8 prosent, 11 prosent, 8 prosent, 10 prosent og nå 18 prosent. Det tyder på fin akselerasjon det siste halvåret. Samtidig har veksten i den samlede omsetningen, også korrigert for valutasvingninger, vært preget av langt mindre variasjon: Den har holdt seg mellom 2 prosent og 5 prosent.

Ifølge Bloomberg var Oracles omsetning på 9,11 milliarder dollar i overkant av det analytikerne hadde ventet. Deres prognoser tilsa 9,02 milliarder dollar i omsetning. Bruttomarginen på 47 prosent lå også over forventningen, som var på 46 prosent.

Analytikeruttalelser innhentet av Bloomberg og Wall Street Journal går ut på at Oracle, i likhet med konkurrenter som SAP og IBM, tjener på å ha utviklet mer fleksible forretningsmodeller – med andre ord nettskyen – samtidig som de kan være løsninger til nær sagt ethvert prosjekt. Den ustabile økonomiske situasjonen går ut over nisjeaktører, ifølge analytikerne.

Oracle-aksjen steg i forkant av resultatkunngjøringen. Kursoppgangen fortsatte da tallene ble kjent. Analytikernes anbefaling er «kjøp».

    Les også:

Les mer om: