Nettstatistikk tidligst til påske

Nettstatistikken er i ferd med å utvikle seg til et år 2000-problem. Statistikkutvalgets stadige forsikringer om at verifiserte tall er på trappene, har mistet alt innhold. Ferskeste melding lyder mars/april 1999.

Nettstatistikken er i ferd med å utvikle seg til et år 2000-problem. Statistikkutvalgets stadige forsikringer om at verifiserte tall er på trappene, har mistet alt innhold. Ferskeste melding lyder mars/april 1999.

Da statistikkutvalget ble opprettet i februar i år, ga det seg selv frist til 1. juni for å komme til enighet om en felles måling. Etter hvert viste seg at ikke alt gikk som planlagt, ikke minst førte tekniske hindringer til forsinkelser. Meldingen var da at man trengte høsten for å komme fram til et felles system. I august ble det klart at julen måtte ringes inn før man kunne pakke ut godkjente statistikker.

Det siste løftet er påfølgende høytid, påsken 1999.

- Ser man på andre mediekanalene som radio, har det ikke tatt lang tid, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Gimnes i Scandinavia Online (SOL). At arbeidet med å samordne statistikkarbeidet startet før denne arbeidsgruppen ble opprettet, tillegger ikke Gimnes mye vekt.

- Jeg føler at det først ble ordentlig seriøsitet på det på vårparten i år, da det ble dannet arbeidsutvalg. Viktige aktører som ANFO ble med i arbeidet da, så jeg føler at denne prosessen har gått veldig bra. Man kan vel alltid ønske å bli tidligere ferdig. Vi har hatt problemer på teknologisk nivå og har hatt klart for oss hele tiden hva vi er ute etter. Man må også legge til grunn at det ikke har vært folk som jobbet med dette hver dag, men som har hatt dette som tilleggsaktivitet de har gjort på fritiden, sier Gimnes.

23. november skal det være et nytt allmøte for aktørene i det norske mediemarkedet, og da skal det blant annet diskuteres hvilke systemer som skal bli valgt for drifting og verifisering av statistikksystemet.

- Nå jobber vi for fullt til 23. november. Da skal vi komme med forslag om hva arbeidsgruppen anbefaler. Det er jo ingen hemmelighet at det er tre aktuelle på drifting av systemet; Telenor Nextel, SOL System og EUnet. På verifiseringssiden er det to kandidater; Norsk Gallup og Markeds- og mediainstituttet (MMI). Det har vært en fordel at vi har vært så mange i gruppa og vært bredt representert med annonsører og reklamebransjen. Vi gjør jo dette først og fremst for å tilfredsstille et marked, sier Gimnes til digi.no.

- Dere har valgt å ikke ha en anbudsrunde?

- Det er feil å si det sånn. Vi har vært gjennom en lang prosess hvor vi har spurt allmøtet om vi kunne gå videre med spesifikke kandidater. Vi har snakket med mange bedrifter med teknologikompetanse og hatt en slags anbudsrunde på hva de kunne levere og prisen. På den måten har vi skilt ut, og hatt en slags finale. Her har vi brukt masse tid og krefter, og noen gjort det bedre enn andre. Nå sitter vi igjen med et finalelag, sier Gimnes. Han vil ikke uttale seg om hvilke som er favoritter, eller som har størst sjanse.

- Jeg vil understreke at undertegnede ikke har vært med i samtalene med noen av disse kandidatene, blant annet siden vi eier 100 prosent av SOL System. Både for at det ikke skulle være grunnlag for å stille spørsmål ved habilitet og på grunn av kompetanse, sier han.

- Jeg håper det blir valgt noen vi kan gå videre med på allmøtet. Vi vil be om å få et mandat om å gå i forhandlinger med de vi bestemmer oss for. Det kan også være at allmøtet ber oss gå i forhandlinger med alle kandidater, sier Gimnes, som tror det blir mars/april før et nytt målesystem kan være operativt.

- Vi har sett på ulike konsepter, og har nok vært litt konservative. Vi har ikke satset på løsninger som ikke er satset på andre steder. Dette vil ikke revolusjonere verdensmarkedet, men gi en bedre oversikt over det norske internettmarkedet, sier Gimnes.

Til toppen