Nettstatistisk sendrektighet

Helt siden samarbeidet om Kapital Datas Web 10 på topp brøt sammen mot slutten av 1997, da en rekke nettaktører trakk seg, har det vært jobbet med et system for felles nettmålinger. Så langt har arbeidet vært resultatløst. Snart bør noe skje.

Helt siden samarbeidet om Kapital Datas Web 10 på topp brøt sammen mot slutten av 1997, da en rekke nettaktører trakk seg, har det vært jobbet med et system for felles nettmålinger. Så langt har arbeidet vært resultatløst. Snart bør noe skje.

I den norske nettverdenens kommersielle barndom i 1996 og 1997, fungerte Kapital Datas Web Ti på topp som bransjens og annonsørenes eneste noenlunde objektive statistikk for norske nettsteder. Dette markedsstyrte systemet knelte mot slutten av 1997 da VG på Nett, og Scandinavia Online (SOL) med flere trakk seg.

Daværende redaksjonssjef i VG Nett, Niels Røine, og informasjonssjef i SOL, Lasse Gimnes, uttrykte skepsis til Kapital Datas statistikker og mente annonsørene hadde krav på mer seriøse og troverdige statistikker. Dessuten hastet det!

Den gang (18. desember 1997) uttalte duoen til digi.no:

- Ikke minst annonsørene får stadig mer kunnskap og stiller større krav til aktører som leverer innhold . Vi føler at internettbransjen trenger en uavhengig måling som gir større troverdighet. Og jeg er en svært utålmodig mann når det gjelder dette arbeidet. Vi i SOL oppfordrer alle aktørene til å prioritere dette for fullt fremover, sier Lasse Gimnes som selv har vært på mange møter med ulike aktører for å lodde stemningen.

- Det er ingen tvil om at det haster med å få opp et nytt system for servermålinger som kan godtas av alle parter som er med. Vi er avhengige av å få dette på plass tidlig neste år. La oss si rundt mars - april, sier Niels Røine som inntil videre må stole på Norsk Gallups leveringer av dekningstall som kommer månedlig og foreløpig omfatter medlemmer av Norske Aviser Landsforening (NAL) pluss et par tre nettaviser.

Også Kontor og Datateknisk Landsforenings (KDL) høvding, Per Morten Hoff, understreket viktigheten av dette arbeidet.

- Det er viktig for Internetts status, ikke minst som seriøs annonsekanal, at vi får til en skikkelig måling som alle kan enes om, sier Hoff. KDL er en del av et prosjekt som akkurat jobber med den problemstillingen. Sammen med Norske Avisers Landsforening (NAL) og med Norske Annonsørers Forbund (ANFO) som støttespiller, har man jobbet siden i vår (1997, red. anm.) for å få på plass et felles begrepsapparat for Internett. Et enkelt eksempel er hva ett oppslag på en webside skal kalles.

KDL ble senere skviset ut av samarbeidet.

Nettavisen med Knut Ivar Skeid i spissen var blant dem som fortsatte å levere statistikker til Kapital Datas Web Ti på topp, og han mente den gang at det var feigt og defensivt å trekke seg fra dette systemet.

Nå skriver vi snart november 1998, og enn så lenge har arbeidsgruppa på 11 nettkyndige ikke kommet opp med noe felles målingssystem.

Det er lenge siden alle seriøse nettaktører tok i bruk annonsestyringssystem som for eksempel Netgravity som gir annonsører nøyaktige målinger av leverte eksponeringer, klikkrate, dekning og andre nødvendige statistikker. Det betyr at mange av annonsørenes krav er ivaretatt.

I vakuumet som har oppstått mens man venter på innstillingen fra arbeidsgruppa for nettmålinger, har de tradisjonelle telefonbaserte leserundersøkelsene fra Norsk Gallup og Markeds- og media Instituttet (MMI) blitt eneste benchmark for å sammenlikne nettsteder. Disse statistikkene har så store feilmarginer og gir derved så store svingninger fra måned til måned at det hele grenser til det useriøse. Det er liten sammenheng mellom de variasjoner i lesertall som statistikkene viser og den trafikken det enkelte nettsted måler på egen server. Vanlige folk får inntrykk av at det hersker en voldsom ustabilitet i leserutviklingen på nett, som ikke har forankring i virkeligheten.

Nettaviser og nettsteder har i utgangspunktet det fortrinn at man kan gi mye mer detaljerte leserstatistikker enn papirbaserte aviser, men det hjelper ikke noe som helst så lenge alt beror i påvente av innstillingen fra arbeidsgruppa for nettmålinger.

Det hjelper ikke med gode intensjoner. Nå må arbeidsgruppa komme opp med en løsning eller kaste inn håndkleet slik at markedet løser det hele. Vi bør slippe å gå inn i 1999 som en internettnasjon hvis nettmålinger er basert på innsamlingsmetoder fra det forrige århundre.

God helg!

Til toppen