Nettsted for den lille næringsdrivende

Otto Risanger lanserer nettstedet som skal lære små næringsdrivende å bli mest mulig lønnsomme.

Naringsdrivende.no er nettstedet for enkeltpersonforetak uten ansatte som vil ha lett tilgang til informasjon om økonomi, skatt og regnskap.

Nettstedet drives av Otto Risanger som har skrevet flere bøker, artikler og kurs for folk som driver for seg selv. Han er blant annet kjent for utgivelsen av Pengeboka.

Næringsdepartementet ønsker nettstedet velkommen, og omtaler det som «et spennende prosjekt». Departementet håper det private initiativet kan bidra til flere nyetableringer.

Nettstedet forteller at enkeltpersonforetak er den foretrukne selskapstypen for de som driver for seg selv. Fire av fem består kun av innehaveren, eventuelt supplert med ektefellen.

– Gi næringsdrivende en verdig pensjon, er ett av oppslagene. Næringsdrivende i Norge diskrimineres når det gjelder pensjon. Danmark, Sverige og Finland gir næringsdrivende pensjonsfradrag i skatten. Nå må Norge komme etter, skriver Risanger.

Naringsdrivende.no tar også opp fordeler og ulemper ved å opprette AS i utlandet i stedet for å ta den økonomiske risikoen som ligger i et enkeltpersonforetak, og svarer på spørsmål av typen: Kan jeg selge PC-en til mitt eget firma?

Les mer om: