Nettsted struktureres etter brukerens livssituasjon

Ifølge LivsIT bør nettsteder med offentlig informasjon struktureres etter brukerens livssituasjon. Ski kommune viser hvordan det kan bli.

Ifølge LivsIT bør nettsteder med offentlig informasjon struktureres etter brukerens livssituasjon. Ski kommune viser hvordan det kan bli.

Statskonsult som har ansvaret for LivsIT beskriver det som et "delprosjekt i satsningen på offentlige servicekontorer". Målet er å "etablere en nasjonal standard for informasjonsstruktur for offentlig informasjon basert på livssituasjoner."

LivsIT-lenken ovenfor gir lenker videre, ikke bare til hovedinformasjonssiden for prosjektet, men også til et eksempel som Ski kommune har gående, samt liknende prosjekter i Australia, England og Singapore.

Dokumentene på LivsIT og eksemplet fra Ski viser at det man har i tankene er en enkel trestruktur der man stadig velger alternativer som har med ens egen livssituasjon å gjøre.

I Ski velger man først fra en ferdig liste med temaer (arbeid og næringsliv, bolig og eiendom, barn og ungdom og så videre), deretter fra en ferdig liste med relaterte temaer, og så fra en liste med livssituasjoner bestemt ut fra de forrige valgene.

Temaet "Bolig og eiendom" har "Bygge?" som relatert tema, med livssituasjoner som "Bygge bolig?", "Bygge på/utbedre bolig?" og "Bygge noe annet enn bolig?". For hvert valg innsnevres tallet på relevante dokumenttitler. Noen livssituasjoner gir opphav til valg som ytterligere snevrer inn valgmulighetene. "Bygge noe annet enn bolig?" gir fire grupper - garasje, terrasse, støttemur, fritidshus.

Eksemplet fra Ski er først og fremst ment å gi et inntrykk av strukturen. Mange av valgene er ennå ikke fylt med informasjon overhodet. Løsningen er utviklet av eFactory AS i samarbeid med Ski kommune og Statskonsult, med utgangspunkt i Microsoft .Net-teknologi.

Til toppen