Nettsvindelen øker

Svindel er et økende problem for online-virksomheter, viser tall fra en ny undersøkelse foretatt av CyberSource Corp. og Mindwave Research.

Svindel er et økende problem for online-virksomheter, viser tall fra en ny undersøkelse foretatt av CyberSource Corp. og Mindwave Research.

83 prosent av forhandlerne som selger varer online karakteriserer svindel som et problem - en økning på åtte prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse for et års tid siden.

Ifølge MSNBC, som igjen siterer Dow Jones, omfatter Mindwave/CyberSource-undersøkelsen 132 selskaper, der utvalget består både av rene Internett-butikker og virksomheter som i tillegg selger sine varer via tradisjonelle butikker eller kataloger. Studien viser at selv om onlinehandel utgjør bare fem prosent av alle kredittkorttransaksjoner, skriver hele 50 prosent av all kredittkortsvindel seg fra kjøp online.

- Online-svindel er en voksende bekymring for forhandlerne og de tar problemet svært alvorlig, sier William Donahoo, markerting vice president i CyberSource til Dow Jones.

Selv om nettkriminaliteten øker, sier deltakerne i undersøkelsen at de tror veksten snart når toppen. I snitt sier fire prosnet av selskapene at de taper fire prosent av sin online-omsetning i kredittkort-svindel. Det er en nedgang på fem prosent fra den forrige undersøkelsen. Et flertall av selskapene, 61 prosent, sier de nå tar flere forholdsregler enn før mot svindel.

VISA opplyser at for hver hundre dollar som trekkes fra deres kredittkort viser mellom 15 og 18 cents å være ren svindel, mot 25 til 30 cents for bare ett år siden.

Samtidig er det slik at en rekke online-forhandlere ikke er klar over hvor utsatt de faktisk er for falske transaksjoner. Hele 28 prosent av deltakerne i undersøkelsen visste ikke hvem som har ansvaret for å ta på seg kostnadene ved eventuelle tilfeller av online kredittkortsvindel.

I Norge gikk nylig Internett- og teleselskaper sammen i en ny bransjeforening som skal samarbeide om sikkerhet gjennom å bekjempe svindel og misbruk av tjenester. Foreningen har fått navnet ITAKT, eller Internett- og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak, og ble etablert etter initiativ fra Telenor tidligere i år og stiftet under et møte i Oslo 31.oktober.

Enitel, Bane Tele, KPNQwest, NetCom, PowerTech, Tele2 Norge, Telenor, Uninett og UUNET er medlemmer i gruppen fra starten som ledes av Jan Fosse fra NetCom.

Foreningen tar sikte på å etablere arbeidsgrupper og nettverk der medlemmene kan samarbeide om utfordringer som må løses i fellesskap. Det er også et klart siktemål å bidra til at bransjen på en del kompliserte felter har et konsekvent og ryddig forhold til myndighetene - for eksempel overfor politi- og påtalemyndighet.

Behovet for en slik bransjeforening har oppstått som en følge av at tele-liberaliseringen har skapt et marked med stadig flere aktører, mens den teknologiske utviklingen gir uærlige sjeler stadig nye muligheter. Mens konkurransen raser med uforminsket styrke på kommersiell side, innser man behovet for et formalisert samarbeid innen sikkerhet for å beskytte seg og sine kunder mot økonomiske tap som følge av kriminalitet og svindel.

Til toppen