Nettvalg i Norge i 2011

Datatilsynets direktør Georg Apenes er svært skeptisk til prosjektet «E-valg 2011».

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet er ikke overbevist av argumentene for å innføre nettvalg i 2011.
Direktør Georg Apenes i Datatilsynet er ikke overbevist av argumentene for å innføre nettvalg i 2011.

Datatilsynets direktør Georg Apenes er svært skeptisk til prosjektet «E-valg 2011».

NRK Radio innledet sine nyhetssendinger i morges med at det ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 skal være mulig å forhåndsstemme via internett. Prosjektleder Henrik Nore i Kommunal- og regionaldepartementet sier at alle skal kunne levere forhåndsstemmer på nettet innen 2017. Han legger til at papirbaserte valg skal eksistere parallelt med dagens papirbaserte valg, også etter at eventuelle valgmuligheter på nettet er endelig innført.

En forutsetning for at prøveprosjektet skal kunne gjennomføres, er at valgloven må endres. Loven krever at valg skal være hemmelige. Det har man ingen garanti for når man avgir stemme fra en pc eller en mobiltelefon.

Datatilsynets direktør Georg Apenes er skeptisk til prosjektet, og mener argumentene som hittil er fremmet, ikke er overbevisende.

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet er ikke overbevist av argumentene for å innføre nettvalg i 2011.
Direktør Georg Apenes i Datatilsynet er ikke overbevist av argumentene for å innføre nettvalg i 2011.

Prosjektet E-valg 2011 presenteres på nettstedet til Kommunal- og regionaldepartementet. Der anføres seks grunner til å innføre valg over internett:

  1. øke tilgjengeligheten for velgerne
  2. nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger
  3. øke valgdeltagelsen for velgergrupper som i dag ikke har full tilgjengelighet (eksempelvis personer med en eller annen fysisk eller psykisk funksjonshemming som av ulike grunner hindrer dem i å delta i ordinære valg i et stemmelokale, eller personer som bor eller oppholder seg midlertidig i utlandet)
  4. raskere og mer korrekt valgoppgjør
  5. reduserte kostnader på lang sikt
  6. muliggjøre direktedemokrati med lav kostnad (folkeavstemninger)

Detaljer i hvordan stemmegivning over internett skal ordnes, er på langt nær klart. På departementets nettsted gjengis et leserinnlegg Nore fikk publisert i Computerworld i februar i år. Der står det blant annet:

Regjeringen er meget tydelig på at velgernes og politikernes tillit til et nytt e-valgssystem skal ivaretas. Det understrekes at det ikke vil bli mulig å stemme på internett i 2011 om vi ikke klarer å vinne denne tilliten før valget i 2011. E-valgsløsningen vil benytte samme autentiseringsmekanisme som den øvrige norske forvaltning bygger for helse og trygdeopplysninger og i Altinn II Dette er e-id på sikkerhetsnivånivå 4 (det høyeste), og forøvrig ha et sterkt fokus på konfidensialitet og integritet i løsningen. Prosjektet er i aller høyeste grad sitt ansvar bevisst når det gjelder ivaretakelsen av de prinsipper vårt demokrati bygger på.

I meldingen på NRK ble det sagt at de som leverer forhåndsstemme over nettet i 2011, vil kunne stemme flere ganger, og at bare den siste stemme skal telle. Angrer man også på den siste forhåndsstemmen, kan man stemme på vanlig måte i et valglokale på selve valgdagen, og da vil bare denne stemmeavgivningen telle.

    Les også:

Til toppen