Nettverket er IKKE en datamaskin

Nettverk er folk, og team står i sentrum når Rational fornyer sine utviklerverktøy, verdens best likte.

Nettverket er IKKE en datamaskin

Nettverk er folk, og team står i sentrum når Rational fornyer sine utviklerverktøy, verdens best likte.

I våres gjennomførte analyseselskapet Evans Data en undersøkelse blant 1200 utviklere verden over for å finne hvilket verktøy de er mest fornøyde. Basisverktøyet til IBM-selskapet Rational Software vant en klar seier, over verktøy fra blant annet Delphi, Microsoft, Oracle og Sun.

    Les også:

I disse dager avholder Rational sin ellevte årlige brukersamling, i Orlando i delstaten Florida. 3500 utviklere er med på fire dager med faglig påfyll og teknologiske nyheter. Det er 27 prosent flere enn i fjor, da deltakertallet også økte sterkt etter noen år med stillstand. 30 prosent av deltakerne kommer fra andre land enn USA, og over 60 land er representert. I ukene framover vil mindre regionale samlinger avholdes i en rekke land i Europa, Asia og Latin-Amerika. Samlet sett antar Rational at de vil nå rundt 12 000 utviklere på årets fysiske samlinger. I tillegg kommer deltakere på virtuelle samlinger i fora som Second Life (følg med på IBM Code Station!).

Scott Hebner i Rational lager verktøy for at utvikling skal bli en behagelig opplevelse.
Scott Hebner i Rational lager verktøy for at utvikling skal bli en behagelig opplevelse.

Rational har altså ikke bare fornøyde brukere: Deltakerøkningen på de store samlingene tyder på at de har også stadig flere av dem.

Strategi og markedssjef Scott Hebner i Rational mener suksessen skyldes at verktøyene stadig fornyes ikke bare teknologisk, men også med tanke på at programvare i dag utvikles i team, der man ofte jobber svært spredt, geografisk sett.

Blant nyhetene han presenterer på samlingen i Orlando, er et verktøy for å trekke brukerkompetanse inn i utviklingsprosessen: Rational Requirements Composer.

For Hebner og Rational er det ikke noe stort poeng i å framheve hvor nettverkbaserte utviklerverktøyene er. Det som understrekes, er hvordan de brukes til å styrke nettverket – i videre forstand.

– Det er blitt sagt i 20 år at «nettverket er datamaskinen». Nå er det på tide å slå fast at nettverket er teamet. Nettverket består av folk, ikke maskiner.

Derfor er det et poeng å bygge verktøyene ut ikke bare med de mest åpenbare hjelpemidlene, eller med integrerte funksjoner for lynmeldinger og sansing av tilstedeværelse og oppgavefordeling, men også med elementer som kan virke motiverende.

– Det er et viktig poeng at vi skal ha det mer moro og at det skal bli mer givende å arbeide med programvareutvikling, sier Hebner.

Rational mener utviklere må få muligheter til å spille bedre på lag. Det er hele poenget med den nye plattformen Jazz.
Rational mener utviklere må få muligheter til å spille bedre på lag. Det er hele poenget med den nye plattformen Jazz.

For tre år siden begynte Rational å snakke om et prosjekt de kalte Jazz, som skulle føre fram til en skalerbar og utviderbar plattform for utviklere i team. Jazz skal støtte alle faser i utviklingsarbeidet, fra spesifikasjon til produksjon og oppdatering, og kunne brukes i flere modeller for utviklingsarbeid, fra «fossefall» til «agile».

På nettstedet til Jazz slås det uttrykkelig fast at fremragende programvare skapes av folk, ikke av organisasjoner, og at poenget med Jazz er å gjøre utviklingsarbeidet både mer produktivt og mer behagelig.

Det nye Hebner og hans kolleger kunne fortelle om Jazz ved åpningen av årets Rational-konferanse i Orlando, var at det i år vil komme rundt 20 produkter som bygger på denne plattformen

Fem av dem er oppdateringer av eksisterende Rational-produkter, det vil si nye versjoner av verktøyene Clearquest, Clearcase, Build Forge, Requisite Pro og Asset Manager.

I tillegg kommer tre helt nye produkter, som skal være i salg innen utgangen av måneden:

  • Team Concert er et verktøy for geografisk spredte utviklerteam.
  • Requirements Composer er (som nevnt ovenfor) et verktøy for å trekke brukere og bedriftsledelse med i utviklingsarbeidet.
  • Quality Manager er et verktøy for å kvalitetssikre programvareprosjekter, også med tanke på sikkerhet.

Videre skal elleve partnere knytte egne produkter opptil plattformen. Blant de mer oppsiktsvekkende er BlackDuck som leverer verktøy for å granske kode fra en lisensvinkel. BlackDuck kan for eksempel avdekke om en applikasjon trekker veksler på åpen kildekode i GPL slik at det ikke er mulig å ta seg betalt for den uten å offentliggjøre hele kildekoden.

Jazz-plattformen og de nye Rational-verktøyene spiller allerede en sentral rolle i IBMs egen utvikling av programvare, ifølge toppsjef i Rational, «general manager» Danny Sabbah.

– De ligger til grunn for mye av vårt eget utviklingsarbeid. Team Concert brukes per i dag til å lage 28 ulike programvareprodukter, og 100 team innen IBM bruker verktøyet til interne prosjekter.

Jazz skal ikke begrenses til kun Rational-produkter. Også Eclipse-verktøy og Web 2.0-verktøy fra Lotus kan trekkes inn i Jazz. Sabbah sa at også Microsoft Visual Studio vil få sin plass i Jazz-familien, selv om det ikke noe formelt samarbeid med Microsoft om dette.

    Les også:

Til toppen