Netvertiser ubrukelig for Mac

Manglende Mac-kompatibilitet er det viktigste hinderet for at vi kan ta Netvertiser i bruk, sier direktør Pål Roppen i reklamebyrået JBR/McCann. Han etterlyser også forretningsmodellen rundt konseptet.

Manglende Mac-kompatibilitet er det viktigste hinderet for at vi kan ta Netvertiser i bruk, sier direktør Pål Roppen i reklamebyrået JBR/McCann. Han etterlyser også forretningsmodellen rundt konseptet.

Pål Roppen i JBR/McCann har i lengre tid kartlagt det som finnes av nettkastingsteknologier i inn- og utland. Selv har han kastet ut Pointcast fra skjermspareren og kommer heller ikke til å installere Netvertiser før det blir Mac-kompatibelt.

- Netvertiser mangler et forretningsmessig ståsted. Man må bygge verdier for brukerne og bygge konseptet inn i strategier med klare mål. Foreløpig er det bare en god idé som GNT forsøker å selge, sier han. Han illustrerer problemet med det faktum at teknologien ikke er Mac-kompatibel. Dette fører til at store deler av kommunikasjonsbransjen ikke kan ta i bruk systemet på sine skjermsparere.

- Men det er også et spørsmål om hvem som egentlig vil kjøre annonser i en mediekanal som er basert på at man egentlig ikke bruker datamaskinen. Det går selvfølgelig an å snu argumentasjonen rundt og si at man på den måten prøver å få folk til å gå på Internett når de er offline. Men det er uansett en relevant spørsmålstilling, mener Roppen.

Selv har han mye mer sans for opplegget til Digilog der de bygger en forretningsmodell omkring det å betale brukerne for å motta reklame. Roppen sitter da også i styret i Digilog.

- Reklamen ruller av seg selv uten å virke påtrengende. Den er samlet i et lite ikon på skjermen din og kan klikkes på når du selv ønsker det, sier han.

Til toppen