NetWare 5.0 kommer i september

Novell NetWare 5.0 tilbyr Internett-protokollen IP som standard, og slår den tilsvarende oppgraderingen av Windows NT med flere måneder.

NetWare 5.0 spiller en nøkkelrolle i Novells strategi for å vinne seg en solid nisje i Internett-æraen. Novell liker ikke sammenlikningen med Windows NT, selv om det er nettopp NT som har bidratt mest til NetWares tap av markedsandel de siste årene. Formell lansering vil skje 20. september.

Gartner Group har nylig gjentatt sin advarsel mot å oppgradere til Windows NT 5.0 før tusenårskiftet. En tilsvarende advarsel har ikke rammet Novell. Dette kan komme til å forsterke virkningen av at NetWare 5.0 når markedet flere måneder før den tilsvarende oppgraderingen av NT. For de som vil vente til etter årtusenskiftet med å oppgradere til NetWare 5.0, tilbyr Novell en år 2000-oppgradering av versjon 4.1 i løpet av andre kvartal i år.

I pris ventes NetWare 5.0 å ligge noe over NT 4.0.

Novells plattform er distribuerte tjenere, IP, en egen Java virtuell maskin, og avanserte tjenester bygget rundt katalogtjenesten NDS (Novell Directory Services). NDS er en prøvet tjeneste, mens den tilsvarende tjenesten i Windows NT, Active Directory, er ny og ventes ikke sluppet før i annen halvdel av 1999. NetWare er også designet med tanke på sameksistens med andre plattformer innen et internt nettverk. Ifølge Novell vil NetWare 5.0 bidra til vesentlig reduserte driftskostnader. Versjon 5.0 buntes med Oracle 8 og webtjeneren FastTrack fra Netscape. Blant de facto standardene som støttes er CORBA/IIOP og ActiveX.

NDS spiller dessuten en stor rolle for uavhengige utviklere. Ifølge Novell er 200 tredjeparts applikasjoner hittil godkjent for NetWare 5.0. Et flertall av disse gjør bruk av NDS.

Integrert i oppgraderingen er det administrative verktøyet ConsoleOne som kan aksesseres fra en hvilken som helst Java virtuell maskin, også en NetWare-tjener.

Fortsatt satsing på distribuerte tjenere kan oppfattes som å gå mot strømmen, i en tid da mange større organisasjoner heller oppgraderer til et mindre antall store tjenere. Novells motargument er at selskapet driver seg selv på grunnlag av 264 "bedriftstjenere" som kjører NetWare 5.0.

Ifølge IDC ble det solgt 3,5 millioner enheter av nettoperativsystemer i fjor, fordelt på 36 prosen til NT og 26,4 prosent til NetWare.

NetWare 5.0 har vært gjennom svært omfattende betatesting. Beta 2 ble distribuert i 122.000 eksemplarer. Siden beta 3 ble sluppet i april, skal 350.000 organisasjoner ha prøvd ut systemet.

Til toppen