Network Norway hentet mange millioner kroner

Ingvild Myhre og Network Norway har hentet inn mange millioner for å bygge sitt GSM-nett.

Network Norway hentet mange millioner kroner

Ingvild Myhre og Network Norway har hentet inn mange millioner for å bygge sitt GSM-nett.

Network Norway bygger ut Norges tredje GSM-nett og tar med det opp konkurransen med Telenor og Netcom. De har imidlertid ingen planer om å bygge ut i hele landet, men satser i steden på å bygge ut på utvalgte steder og leie kapasitet der de ikke selv har basestasjoner.

Selv om de ikke bygger ut overalt, så koster det mye penger å bygge et GSM-nett. Network Norway har derfor hentet inn et betydelig beløp for å finansiere satsningen.

Nye investorer har sammen med eksisterende aksjonærer skutt inn i

overkant av 225 millioner kroner i Network Norway, melder selskapet i en pressemelding.

- Vi er glad for at vi har fått med oss nye solide investorer, samtidig som eksisterende eiere har gått inn med ny kapital. Med denne emisjonen har vi ressursene som trengs for å operasjonalisere forretningsstrategien og planene våre, sier Ingvild Myhre, konsernsjef i Network Norway.

Myhre er godt fornøyd med eiersammensetningen, som i hovedsak består

av av solide finansielle investorer.

- Vi er i rute med satsningen i bedriftsmarkedet og på

tredjepartsalg. Midlene som nå er hentet inn går til videre

operasjonalisering av bedriftsmarkedsstrategien og

tredjepartsstrategien, sier Myhre.

Til toppen