Network Norway vil bruke Telenors mobilnett

Network Norway-sjef Ingvild Myhre vil bruke Telenor-nettet til nasjonal roaming.

Network Norway vil bruke Telenors mobilnett

Network Norway-sjef Ingvild Myhre vil bruke Telenor-nettet til nasjonal roaming.

Network Norway ble etablert for halvannet år siden som utfordrer til Telenor og NetCom ved å bygge eget mobilnett i de større byene.

I fjor høst offentliggjorde Tele2 og Network Norway et samarbeid som kan skape den første store, tyngre konkurrenten til de to dominerende teleselskapene.

Nettet Network Norway og Tele2 bygger sammen skal dekke de store byene. Utenfor dette nettet skulle kundene hoppe over til Netcom. Tele2 leide tidligere kapasitet fra Telenor, men gikk til Netcom.

Mange har prøvd og tre aktører har etablert nye mobilnett, men hver for seg skal det mye for å gjøre virkelige innhogg i Telenor og Netcoms posisjoner.

I dag ble det overraskende gjort kjent at Network Norway vil leie kapasitet i Telenors mobilnett utenfor de områdene der selskapet har bygget eget mobilnett.

Avtalene innebærer at Network Norway får tilgang til nasjonal roaming i Telenors GSM-nett (2G), det mer avanserte UMTS-nettet (3G) og det nye mobile bredbåndsnettet (såkalt HSPA). Totalt har Network Norway mellom 400.000 og 450.000 mobilkunder i Norge. Basert på nåværende kundegrunnlag og ringemønster anslås avtalens verdi til 650 - 700 millioner for de første tolv månedene. Avtalen vil være i full effekt fra høsten inneværende år.

Avtalen innebærer at Network Norway kan gi sine kunder tilgang til mobile bredbåndstjenester og at selskapet benytter Telenors nett der de selv ikke har dekning.

Til toppen