BEDRIFTSTEKNOLOGI

Nevrale agenter fører Unicenter til 3. generasjon

- En "neugent" er en selvlærende, intelligent og stadig mer erfaren agent som gir deg varsler av typen "80 prosent sannsynlighet for serversvikt om 90 minutter", sier Henning Klemp i Computer Associates Norge.

Eirik Rossen
11. des. 1998 - 16:44

Den nye type agenter er tilgjengelige der de trengs aller mest, etter CAs vurdering - til Windows NT. Klemp mener teknologien er så revolusjonerende at det markerer tredje generasjon i systemer for nettverk- og systemforvaltning.

- I første generasjon var det atskilte systemer for å forvalte henholdsvis nettverk og system. De var innrettet mot infrastrukturen og varslet om problemer tilknyttet selve maskineriet. I andre generasjon ble systemene innrettet på de forretningsmessige applikasjonene. De varslet om problemer knyttet til for eksempel ordresystemet eller regnskapssystemet, og lot deg følge sporene derfra ned til infrastrukturen. I tredje generasjon, der vi har den første lanseringen i dag, er ikke poenget bare å varsle om eksisterende problemer, men først og fremst gi anledning til å avverge problemene før de slår ut.

Klemp kaller dette å innføre en ny dimensjon i nettverk- og systemforvaltning på bedriftsnivå, nemlig tiden. I CAs demonstrasjonsvideo anskueliggjøres dette ved å sammenlikne to situasjoner. Uten en erfaren "ytelsesneugent" varsles man kl 10:30 om at systemet er nede, og at det er lange køer med ubehandlede henvendelser til flere av de viktigste serverne. Med en neugent på plass varsles man kl 09:00 om at utgående e-post på en bestemt tjener er i ferd med å hope seg opp, og at dette kan gi ringvirkninger til hele systemet dersom ikke køen kan håndteres på en annen måte.

Ordet "neugent" er en forkortelse for "neural agent" eller nevral agent. Betegnelsen "nevral" viser til "nevrale nettverk" som er en teknologi for å simulere den framtidige utviklingen til komplekse systemer på bakgrunn av store mengder data om hvordan disse systemene oppfører seg historisk. Allment sett skal metoden være svært effektiv for å bygge fungerende modeller. Ulempen er at selve modellen gir ikke særlig innsikt i hvordan det reelle systemet faktisk fungerer.

CAs budskap er at man har greidd å lage en teknologi der en programvareagent kan slippes fri i et NT-nettverk, samle en lang serie med samtidige målinger av mange ytelsesparametre, og analysere dem fortløpende for å identifisere mønstre som den etter hvert "lærer seg" vil skape problemer. Den nevrale agenten eller neugent, integreres i CAs hovedprodukt Unicenter TNG, der funksjonsmåten er nettopp at agenter plasseres på ulike nivåer og melder fra til en sentral styringsinstans. Neugenten trenger to ukers virketid før erfaringsgrunnlaget blir rikt nok til å presentere meningsfylte varsler eller antakelser. Deretter forfines varslene etter hvert som det samles stadig mer erfaring.

Utfordringen med nevrale nettverk-modeller er å få dem til å presentere premissene for sine spådommer slik at man har en reell sjanse til å avverge forutsatte problemer. For en ytelsesneugent som den CA nå lanserer, betyr det at den ansvarlige personen som neugenten skal varsle, må gis informasjon som både fremmer vedkommendes forståelse av systemet, altså hvilke faktorer som kan være i ferd med å overbelaste helheten, og peker på den eller de faktorene som det er viktigst å gjøre noe med i nedtellingen mot den potensielle katastrofen. Det CA forteller om sine neugents tyder på at de fungerer tilfredsstillende på dette punktet.

Pilotkundene til CA understreker at neugenter representerer noe langt mer enn tradisjonell trendanalyse, fordi så enormt mange tråder kan følges samtidig. Teknologien sammenliknes heller med mønstergjenkjenning, der neugenten forteller at "dette mønsteret har jeg sett før, og da har det i 80 prosent av tilfellene ført til lammelse av de og de komponentene innenfor et tidshorisont på så og så mange minutter."

Analytikerne i Hurwitz Group, som har gått gjennom erfaringene til en rekke pilotkunder, understreker også at neugenter er et sterkt alternativ til terskelbaserte regler, av typen "varsle når 80 prosent av disken er full". I katastrofesituasjoner overstrømmes man av slike meldinger, og det er slett ikke sikkert at det varsles først om det som det er viktigst å fikse. Rapporten fra Hurwitz er tilgjengelig fra CAs nettsted.

Teknologien som er brukt til å utvikle CAs første neugent, stammer fra selskapets partnerskap med AIWare, et amerikansk selskap som i ti år har utviklet nevrale nettverksmodeller for prosesskontroll til blant annet kjemisk industri. Den er i ferd med å få en rekke andre anvendelser også, blant annet innen bank og finans. Her kan forutseende modeller identifisere mønstre som assosieres med ulike former for svindel eller annen datamaskinbasert kriminalitet.

CA regner selvfølgelig med å tilby neugenter til ulike plattformer i framtida, og betrakter nyheten som et viktig ledd i markedskampen mot Tivoli, Candle og Hewlett-Packards OpenView.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.