New Media Science-allierte fusjonerer

Framtidsfabriken Netsolutions fortsetter ekspansjonen. Samme dag som New Media Science fusjonerer med Linné Data, slår svensker og dansker seg sammen til et selskap på totalt 350 ansatte.

Framtidsfabriken Netsolutions fortsetter ekspansjonen. Samme dag som New Media Science fusjonerer med Linné Data, slår svensker og dansker seg sammen til et selskap på totalt 350 ansatte.

Framtidsfabriken og Netsolutions annonserte for kun én måned siden at de slo seg sammen for å bli en storaktør både i nordisk og europeisk sammenheng. Nå ekspanderer svenskene ytterligere. Sammen med danske Networkers bygger de en av nordens største webvirksomheter.

Dermed knaker konstellasjonen Nordic Netpartners som en gang i tiden snakket om en fusjon. Nordic Netpartners har til nå vært en løselig sammenslutning av webbyråer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland og bestått av New Media Science, Framtidsfabriken Netsolutions, Networkers og Satama Interactive.

To av de fire partene har nå slått seg sammen i ett selskap som rommer rundt 350 ansatte. Den nye konstellasjonen hadde i fjor en samlet omsetning på 153 millioner danske kroner (regnskapsåret for danskene sluttet 31. mars i år).

I dag har også New Media Science og svenske Linné Group AB funnet hverandre og dannet Linné New Media Science. Dermed dannes det en ny stor webkonstellasjon på 400 mennesker. Bare i Norge blir antall ansatte 100.

- Det er en nødvendighet konstant å vokse seg større i denne bransjen. Med fusjonen springer vi i realiteten cirka halvannet år frem i tiden sammenliknet med den vekst som vi ellers hadde planlagt, sier administrerende direktør Tim Frank Andersen i Networkers i en pressemelding.

Networkers har kun bidratt med 49 ansatte og en omsetning på 28 millioner danske kroner i storalliansen. Selskapet er eid av fire danske reklamebyråer i tillegg til Andersen og direktør Peter Schmidt.

Andersen oppgir to grunner for den kjappe veksten:

- For det første er det ressurskrevende å utvikle en virksomhet i takt med alle de tekniske muligheter, og den nye viten om internettet, som skal være på plass for å skape bedre og mere kompliserte internettløsninger for kundene.

Disse ressurser får vi nå bedre adgang til, så vi i fellesskap hurtigere kan øke vår kompetanse. For det andre krever interneasjonalt orienterte kunder - og dem blir det flere og flere av - at vi også kan hjelpe dem i utlandet. Derfor skal vi selv være til stede på store europeiske markeder for å kunne yte riktig og presis rådgivning, sier han.

Til toppen