New Media Science ut av nordisk nettallianse

Linné New Media Science forsvinner ut av Nordic Netpartners etter de siste tid posisjoneringer og fusjoner på webfronten. Dermed knuses drømmen om et samlet nordisk storbyrå.

Linné New Media Science forsvinner ut av Nordic Netpartners etter de siste tid posisjoneringer og fusjoner på webfronten. Dermed knuses drømmen om et samlet nordisk storbyrå.

Administrerende direktør i Linné New Media Science (LNMS), Bente Sollid, opplyser til digi.no at selskapet i forrige uke sendte et brev til partnerne i Nordic Netpartners. I korrespondansen meddeler LNMS at de trekker seg ut av alliansen.

Grunnen er at den nye situasjonen på eiersiden med svenske Linné Group som er børsnotert. Dette gjør det svært vanskelig å fortsette samarbeidet, ikke minst på grunn av at de har et informasjonsansvar overfor børsen i Stockholm.

Sollid sier det er mye sensitiv informasjon de i fremtiden ikke kan dele med sine tre andre nordiske alliansepartnere.

- Det er naturlig at vi skiller lag, mener hun.

Det var i oktober i fjor at de fire webbyråene, NMS (Norge), Netsolutions (Sverige), Networkers (Danmark) og Satama Interactive (Finland), annonserte alliansen. Det ble skissert nordiske fusjonsplaner på sikt, men nylig viste det seg at det kun har vært to av de fire byråene som har gjort alvor av planene.

Netsolutions gikk først sammen med svenske Framtidsfabriken før de nylig annonserte at danske Networkers ble fusjonert inn i internettkonsernet.

Opprinnelig var det Netsolutions og New Media Science som i mars i fjor dro i gang det som etter hvert ble Nordic Netpartners. Daglig leder Johan Wall i Framtidsfabriken Netsolutions opplyser til digi.no at man underveis har forsøkt å få til et felles eierskap mellom alle de fire nordiske enhetene. Svenskene gjorde forsøk både mot nordmenn og finner, men endte altså opp med danske Networkers.

Wall sier at samarbeidet med finske Satama Interactive vil fortsette også i fremtiden, men at New Media Science, ikke minst av juridiske årsaker, er ute av alliansen.

Både Sollid og Wall mener at alliansen har fungert bra.

- Ja, den har vært veldig positiv. Vi har fått mange bra effekter ut av å bringe våre selskap nærmere hverandre, hevder Wall.

Sollid innrømmer at samarbeidet ikke har ført til noen nye kunder for New Media Science. Likevel synes også hun at det har vært en verdifull tid.

- Vi har fått veldig mye ut av det på strategisk ledelsesnivå. Det har vært et diskusjonsforum hvor vi har utvekslet nyttig informasjon i en relativt ung bransje i rivende utvikling, sier sjefen for Linné New Media Science.

Inntil videre fortsetter de tre andre byråene i alliansen samarbeidet uten noen norsk samtalepartner.

Til toppen