New Monday legges ned

Foreningen og nettverket New Monday for arbeidsledige IT-folk legges ned 17. februar.

Foreningen og nettverket New Monday for arbeidsledige IT-folk legges ned 17. februar.

- Jeg opplever dette som forferdelig synd og leit, sier leder for New Monday, Ole Johnny Solberg til digi.no.

Solberg er en av ildsjelene bak New Monday og leder foreningen som i dag teller 1.060 medlemmer. Han har brukt utallige timer på temakvelder og gratis kurskvelder. Formålet har vært å etablere et nettverk mellom fristilte datafolk og potensielle oppdragsgivere for igjen å skape nye aktiviteter og dynamikk.

- Aetat snakker om 2.300 ledige i IKT-bransjen, men tar vi med hele bredden ender vi med opptil 15.000 ledige, framholder Solberg.

Han er skuffet over at foreningen nå kanskje må avvikle, og viser til alle aktiviteter New Monday har bistått med.

- Vi har hatt 30 temakvelder, og hjulpet til med 130 stillingsannonser. 150 personer har fått jobb gjennom det nettverket vi har, sier Ole Johnny Solberg.

Han mener det kan ta både to og tre år før IKT- bransjen igjen opplever de gode tidene som vi hadde rundt 2000. Riktignok er det mange bedrifter, spesielt konsulentselskaper som ansetter friskt, men det er fortsatt også bedrifter som utfører nedbemanninger i stor skala.

Det er først og fremst mangel på lokaler som har utløst nedleggingen. New Monday har hatt tildelt to gratis kontorer i Dataforeningens lokaler sentralt i Møllergaten i Oslo. Nå sier Dataforeningen opp avtalen, og New Monday er henstilt til andre løsninger.

Ole Johnny Solberg forteller at de ikke vil gi opp kampen, men fortsette å lete etter nye samarbeidspartnere. Solberg har allerede mottatt en rekke støtteerklæringer fra bransjen og sympatisører. Målet er fortsatt å etablere et forretningsmessig grunnlag og et kompetansesenter med tilbud til arbeidsledige innen IKT.

Dersom Solberg får foreningen i drift igjen, vil den forretningsmessige virksomheten være basert på kursvirksomhet overfor Aetat, som for eksempel jobbklubber og grunderkurs og tilbud til private selskaper i omstilling.

47 prosent av New Mondays ledige medlemmer er høyskoleutdannet og under 30 år. Den nest største gruppen er folk over 40 som er omskolert til IKT i voksen alder. Dem med lang erfaring, har klart seg best ifølge en undersøkelse foretatt gjennom Aetat.

De jobber som etterspørres mest er tung nettverkskompetanse og erfaring med nye utviklingsverktøy fra Microsoft .Net, IT-sikkerhet og kombinasjoner av web og databaser. Mange bedrifter etterspør også formelle sertifiseringer.

Til toppen