NextGenTel fortsetter veksten

NextGenTel har en jevn vekst både på bredbåndslinjer og nye IP-telefonikunder.

NextGenTel har en jevn vekst både på bredbåndslinjer og nye IP-telefonikunder.

Siden etableringen i mars 2000 har NextGenTel tatt en klar posisjon ved å bygge eget nett, med xDSL-basert bredbåndsaksess til både bedrifter, kommuner og private hjem.

Nå melder selskapet i en børsmelding om netto kundevekst på 5.900 nye bredbåndslinjer i juni, inkludert 3.000 linjer fra oppkjøpte PC Support Bredbånd AS.

NextGenTel har dermed totalt 120.800 aktive linjer ved utgangen av 2. kvartal, tilsvarende en vekst i perioden på 12.450 netto nye linjer, inklusive PC Support Bredbånd AS.

Netto tilvekst i bedriftsmarkedet var 500 aktive linjer til i alt 10.570 linjer ved utgangen av juni 2005.

Ved slutten av juni hadde NextGenTel 7.600 NextPhone bredbåndstelefoniabonnenter i drift, en økning på 1.200 abonnenter i løpet av juni.

Til toppen