Nextgentel gir gass og går i minus

ADSL-selskapet Nextgentel spiser markedsandeler, men det koster og regnskapet viser underskudd.

ADSL-selskapet Nextgentel spiser markedsandeler, men det koster og regnskapet viser underskudd.

Nextgentel er Telenors største bredbåndsutfordrer, men selskapet taper fremdeles penger i et marked som er i ferd med å modnes. Selskapet endte opp med et resultat på minus 5,9 millioner kroner sammenlignet med minus 9,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Salget løfter seg pent og endte i første kvartal på 134,5 millioner kroner, en økning på 37 prosent fra samme kvartal i fjor.

Årsaken til den svake bunnlinjen er aggressive tiltak for å holde veksten oppe, forklarer selskapet.

- Bredbåndsselskapet NextGenTel har gjennom iverksatte aggressive salgs- og markedstiltak økt andelen av veksten i bredbåndsmarkedet i første kvartal 2005, heter det i en melding.

Satsningen gir dog resultater - Nextgentel spiser markedsandeler. Selskapet oppnådde i første kvartal en markedsandel på 15 prosent av nye bredbåndslinjer solgt i første kvartal.

I samme kvartal i fjor hadde Nextgentel 11 prosent av salget. Inkludert oppkjøpet av FirstMile AS hadde NextGenTel en total markedsandel på 17,1 prosent i det norske DSL-

markedet ved utgangen av første kvartal, hevder selskapet.

Nextgentel opplyser nå at selskapet har 108.350 aktive linjer ved kvartalsslutt.

Til toppen