NextGenTel i overraskende snarlig pluss

Telenor-konkurrenten og ADSL-leverandøren er overraskende nært et nullresultat. Og selskapet tror på rakettvekst til neste år.

Telenor-konkurrenten og ADSL-leverandøren er overraskende nært et nullresultat. Og selskapet tror på rakettvekst til neste år.

NextGenTel AS løper om kapp med Telenor om å tilby ADSL-linjer til stadig større deler av befolkningen. Til tross for internasjonale nedgangstider og at mange konkurrenter sliter, går det åpenbart bra for NextGenTel, tatt i betraktning at selskapet er under oppbygging. Enitel gikk dundrende konkurs, men NextGenTel-sjef Olav Stokke forteller at NextGenTel overraskende snart er over kneika.

- Utvikler salget seg som nå, vil vi gå i null allerede i løpet av mars til neste år (isolert sett måned for måned), sier Stokke til digi.no. Dette nullresultatet inkluderer investeringer i fortsatt utbygging og et "fornuftig markedsføringsbudsjett", forteller han.

Stokke forteller at selskapet så langt har investert 150 millioner kroner i maskinvare for å bygge ut telefonsentraler til å kunne levere ADSL. Pengene har også gått med til å investere i ADSL-modemer til kundene og bygging av basisnettet til selskapet. Hva selskapet totalt sett har brukt så langt vil ikke Stokke kommentere. Men det er klart at man har brukt betydelige summer på markedsføring.

Foreløpig har selskapet bare 8.000 installerte linjer hos kunder, men Telenor-sentralene de har utstyrt med ADSL dekker hele 500.000 husstander/bedrifter. Selskapet har så langt droppet markedet nord for Trondheim.

Foreløpig er 20 prosent av kundene bedrifter og 80 prosent privatkunder, men bedriftene kjøper raskere linjer og bidrar med 40 prosent av omsetningen, forteller Stokke til digi.no.

Han har omfattende planer fremover. Innen utgangen av året tror han selskapet vil ha 12.000 installerte kunder, for i oktober kom det til 1.800 nye kunder.

- Vi anslår svært konservativt at vi kommer opp i 30.000 kunder nye kunder i løpet av 2002, men potensialet er det dobbelte, sier Stokke til digi.no.

Flere nye tjenester og teknologier skal gi dette løftet. Den viktigste er at NextGenTel nå setter i gang med video og film over sitt nettverk. Nettverket er ferdig utbygget, og selskaper snakker med innholdsleverandører og vurderer systemer for kopibeskyttelse.

NextGenTel skal også lansere SHDSL, en ny versjon av DSL-teknologien som er beregnet på bedriftsmarkedet. SHDSL gir en fart på 2,3 Mbit begge veier og er skal i følge Stokke være mindre utsatt for linjestøy enn SDSL. Dette gjør at avstandene fra sentralen ut til bedriftskunden kan økes til 2,5 kilometer. Selskapet har allerede klart å levere ADSL-linjer på 8 Mbit over en avstand på 2 kilometer.
Til toppen