Nextgentel kjøper mindre konkurrent

Nextgentel har kjøpt den Oslo-baserte bredbåndsleverandøren Firstmile.

Nextgentel har kjøpt den Oslo-baserte bredbåndsleverandøren Firstmile.

Nexgentel har kjøpt alle aksjene i bredbåndsleverandøren Firstmile. Dette går fram av en pressemelding som ble offentliggjort i dag. Firstmile ble opprinnelig etablert av Zyxel Communication Norge, men ble senere overtatt av taiwanske Zeeland International.

Avtalen betyr at Nextgentel overtar Firstmile bredbåndsnett i Oslo-området basert på xDSL-utstyr fra Zyxel med 47 utbygde sentraler. Nærmere 20 av disse ligger utenfor det nåværende Nextgentel-nettet.

- Det innebærer at våre ambisiøse utbyggingsplaner for i år ytterligere forseres ved at vi får raskere tilgang til nye sentraler i deler av Norges tettest befolkede områder, sier Olav Stokke, administrerende direktør i Nextgentel, i pressemeldingen.

Med på kjøpet følger 2950 bredbåndskunder. Avtalens verdi er 19,6 mill kr, hvorav 75 % gjøres opp kontant ved overtakelse.

Som en del av avtalen vil Nextgentel knytte et nærmere samarbeid med Zyxel om leveranser av både DSLAM- og kundeutstyr.

Nextgentel lover å fase inn Firstmiles nett i selskapets eget nett på en smidig måte.

- Vi vil etter overtakelsen av selskapet videreføre alle kundekontraktene i sin nåværende form (pris og ytelse), og vil i tiden som kommer også tilby kundene utvidet funksjonalitet og tjenester på lik linje med hva Nextgentels kunder for øvrig har tilgang til. Dette vil være komplette mail-løsninger, muligheter for NextPhone bredbåndstelefoni og tilgang til innhold i NextGenTels nett, sier informasjons- og markedsdirektør Morten Ågnes i Nextgentel, i pressemeldingen.

Firstmiles balanse vil bli inkludert i Nextgentels balanse per 31. mars 2005, og Nextgentel vil inkludere 2250 netto kunder fra Firstmile i Nextgentels månedstall for mars 2005. De øvrige kundene er levert i mars/april eller er under levering og idriftsettelse, og vil bli innrapportert fortløpende fremover. Firstmile vil ikke ha omsetnings- og resultateffekt for Nextgentel i Q1-2005.

Med de betydelige synergi- og stordriftsfordeler som ligger i form av reduserte kostnader til transmisjon, nettverk, internasjonal trafikk, vedlikehold, administrasjon og kundeservice, antas det at grunnlaget for en balansert drift i Firstmile er lagt. Fra og med Q2-2005 er det forventet at Firstmile vil kunne bidra med nærmere 1 million kroner i måneden i omsetning, og en bunnlinje som i andre halvår 2005 bringes i driftsmessig balanse. For å sikre den videre drift og god kundeoppfølging lokalt, vil et nødvendig antall av de ansatte i Firstmile fortsette i sine stillinger, og flytte til Nextgentels lokaler på Lysaker.

Til toppen