Nextgentel lover kraftig hastighetsøkning

Nextgentel reduserer antallet produkter, øker hastighetene og melder om tiltak gjort for å forbedre kundeservicen.

Nextgentel reduserer antallet produkter, øker hastighetene og melder om tiltak gjort for å forbedre kundeservicen.

Nextgentel skal fra å levere Internett-aksess med minst ni forskjellige hastighetsklasser gå over til å tilby bare fem produkter til privatmarkedet. Alle dagens kunder skal samtidig få en hastighetsøkning, men hvor stor denne vil være, avhenger av abonnementet de har i dag.

- Vi endrer og forenkler produktspekteret dramatisk i privatmarkedet, og innfører samtidig et nytt prinsipp som lar kundens linjekvalitet avgjøre hastigheten en får, innenfor rammen av hva man ønsker å betale. I tillegg har vi iverksatt en rekke tiltak innenfor kundeservice som gjør at NextGenTel er på god vei til å levere den beste totale bredbåndsopplevelsen for alle våre kunder", sier administrerende direktør i Nextgentel, Olav Stokke, i en pressemelding.

Samtidig senker selskapet prisen på ADSL2+ til 548 kroner per måned. Heretter leveres det kun ett ADSL 2+-produkt med fri hastighet opp til 20 Mb/s netto.


Nytt produkt Netto hastighet (inn/ut) kb/s Pris pr. mnd Tidligere hastigheter
ADSL Basic (opptil 1500) 1500 / 350 270,- 1000 / 250
ADSL Cool (opptil 2000) 2200 / 450 348,- 1200 / 300

1500 / 350

ADSL Classic (opptil 3500) 3500 / 600 398,- 2500 / 600
ADSL Free (opptil 6500) 6500 / 750 498,- 3000 / 600

3500 / 600

4500 / 600

5500 / 600

ADSL 2+ MegaFree (opptil 20 Mb/s) 20000 / 1200 548,- 10000 / 1000 og høyere

Eksisterende kunder skal få oppjustert hastigheten innen utgangen av januar 2006.

Nextgentel legger stor vekt på at dette vil gjøre på kortere tid enn den tiden Telenor vil benytte på å oppgradere til nye, annonserte hastigheter.

Nextgentel forteller at selskapet har fått et nyutviklet styringssystem som vil justere den effektive båndbredden for den enkelte kunde slik at linjen vil levere det maksimale i forhold til linjens tekniske kvalitet, innenfor nærmeste produktklasse bestemt av den pris kunden betaler i dag. Maksimal båndbredde er avhengig av linjelengde til sentral, kobberkvalitet og kapasitetsutnyttelse i aksessnettet.

Selskapet oppgir likevel på sine websider at dersom kundene ikke oppnår spesifisert maksimalhastighet, kreves det et gebyr på 300 kroner å endre produktet til en lavere hastighetsklasse.

- De tekniske problemene noen av kundene opplevde ved forrige hastighetsøkning i høst, og som også bidro til lengre ventetider ved vårt kundesenter, skal derved nå være redusert til et minimum, skriver selskapet.

Nextgentel vil også foreta forbedringer av selskapets videresalgsprodukter i privatmarkedet, kjent som Surf-produktene. Selskapet oppgir dog at det vil ta dette vil ta vesentlig lenger tid å gjennomføre, siden disse tjenestene avhenger av Telenors oppgraderingsprosess. NGT lover dog at en god del av disse kundene vil få tilgang til Nextgentels nye produkter, som følge av selskapet utbygging av egne sentraler i selskapet nett.

I tillegg til nye produkter og hastigheter for privatmarked, annonserte Nextgentel i dag også tilsvarende endringer i produktene for privatmarkedet. Endringene er gjengitt i tabellen nedenfor.

Nytt produkt Netto hastighet (inn/ut) kb/s Pris pr. mnd (eks. mva) Tidligere hastigheter
ADSL Bedrift 1000 1000 / 350 395,- 450 / 100
ADSL Bedrift 2000 2000 / 400 455,- 750 / 250
ADSL Bedrift 3000 3000 / 500 595,- 1000 / 250
ADSL Bedrift Fri Fart 6500 / 750 795,- 2000 / 400

3000 / 500

4000 / 600

ADSL 2+ Bedrift Fri Fart 20000 / 1200 1.995,- 10000 / 1000 og høyere

I pressemeldingen fra Nextgentel tones også tidligere uttalelser fra informasjons- og markedsdirektør Morten Ågnes, angående prioriteringen av god kundeservice, ned. Det understrekes nå at «kundeservice er viktig».

    Les også:

Selskapet skriver at det i høst har hatt betydelige utfordringer innen kundeservicefunksjonen. Årsaken til dette skal blant være annet omfattende omlegginger som Telenor har gjennomført i aksessdelen av telenettet. Selskapet skal ha satt i verk en rekke avhjelpende tiltak er iverksatt for å sette det i stand til å levere produkter med en kundeservice som kundene kan være fornøyd med.

Blant tiltakene som nevnes, er økt bemanning, gjennomgang og endring av en rekke rutiner, flere muligheter til å gjøre endringer på kundewebsidene, samt forenkling og tydeliggjøring av informasjon.

Selskapet mener at kundeservicen nå er i ferd med å bedres. Det vises til betydelig reduksjon i ventetiden på telefon de siste ukene, at skriftlige henvendelser nå normalt løses innenfor samme døgn de blir mottatt, og at en innen få dager forventer å ha ryddet opp i saker som selskapet beklager at har ligget noe for lenge.

Samtidig melder Nextgentel om at antallet henvendelser i forhold til den totale kundemassen er på vei ned, noe som skal gi bedre tilgang til hjelp for de kundene som trenger det.

digi.no oppfordrer leserne til å fortelle i debatten nedenfor om også de nylig har erfart en klar bedring i Nextgentels kundeservice, en tjeneste som har vært et tema i pressen i flere år.

Til toppen