NextGenTel og Chess i omfattende samarbeid

NextGenTel og Chess skal samarbeide, noe som er definert i en ny videresalgsavtale mellom selskapene.

NextGenTel og Chess skal samarbeide, noe som er definert i en ny videresalgsavtale mellom selskapene.

NextGenTel og Chess Communication har signert en avtale som definerer en rekke høyhastighets Internett-produkter som Chess vil videreselge i det norske markedet. Dette vil skje under Chess' eget varemerke.

Chess ønsker med dette å realisere selskapets strategi om, over tid, å bli en betydelig bredbåndsaktør. Selskapet lover å kunne tilby unike og konkurransedyktige løsninger i privatmarkedet.

De to selskapene har også definert et nytt lavendeprodukt med lavere pris og ytelse enn det markedet NextGenTel henvender seg til. Dette skal bli tilgjengelig fra Chess som en del av dette selskapets Internett-satsing.

NextGenTel mener nå at selskapet har nådd kritisk masse for selskapets operasjoner. Det ønsker derfor, via en nysatsing - NextAccess, å tilby grossistprodukter for videresalg av andre aktører i markedet. Dette vil være i konkurranse med andre, for eksempel Telenor.

- Ved å øke utnyttelsesgraden av våre nettverksinvesteringer og automatiserte støttesystem, ser vi at dette nye produktet vil bidra til å øke vår omsetning og vårt nettoresultat, og derved ytterligere bidra til å befeste vår posisjon i det norske bredbåndsmarkedet, sier Olav Stokke, administrerende direktør i NextGenTel, i en pressemelding.

Videresalgsproduktene vil bli gjort tilgjengelig i løpet av august 2004. Samarbeidet med Chess vil starte opp umiddelbart, med antatt første leveranser fra rundt september 2004.

- Chess har lovet markedet å tilby aggressive og attraktive bredbåndsløsninger til sine nåværende og kommende kunder, og vi vil nå starte salg av bredbånd via våre salgskanaler i markedet under vårt eget varemerke og med klart differensierte tilbud fra hva som ellers tilbys, sier Idar Vollvik, administrerende direktør i Chess Comminication.

- NextGenTels produkter og løsninger er markedsledende, og med dette samarbeidet vil nye kundegrupper og kundebehov finne sine løsninger, sier Vollvik.

Stokke har på sin side store forventninger til samarbeidet med Chess, som på relativt kort tid har fått en solid markedsposisjon innen mobilmarkedet, ved at NextGenTel indirekte får tilgang til Chess' salgsmaskin og organisasjon.

Til toppen