Nextgentel øker på med nye bredbåndslinjer

Nextgentel fikk mange nye bredbåndskunder i første kvartal i år, oppkjøp utgjorde bare en liten del av veksten.

Nextgentel fikk mange nye bredbåndskunder i første kvartal i år, oppkjøp utgjorde bare en liten del av veksten.

Bredbåndsleverandøren Nextgentel rapporterer en kundevekst på netto 6.000 nye bredbåndslinjer i mars, inkludert 2.500 linjer fra Fosen Link som Nextgentel inngikk avtale om 31. mars.

Dermed har selskapet levert totalt 12.200 nye bredbåndslinjer i første kvartal i 2006, og har totalt 160.200 aktive linjer ved utgangen av mars 2006.

Inkludert i disse tallene er linjer til bedriftsmarkedet. I mars 2006 leverte bredåndsleverandøren 250 nye aktive bedriftslinjer , slik at totalt aktive linjer i bedriftsmarkedet var 11.720 ved utgangen av mars 2006.

I mars økte netto antall aktive bredbåndstelefoniabonnenter med 1.850 (Nextphone) til totalt 18.300. Inkludert totalt 3.000 bredbåndstelefoniabonnenter fra Agder Energi blir dette totalt 21.300 bredbåndstelefoniabonnenter i drift.

Til toppen